Registreringen för Wifi4EU har nu öppnat

Den 20 mars öppnade registreringsportalen till ansökan för WiFi4EU. Registrera din kommun innan mitten av maj för att ansöka om medel till att möjliggöra gratis trådlöst internet på offentliga platser.

Igår öppnade registreringsportalen för WiFi4EU, som är ett initiativ av EU-kommissionen som syftar till att varje europeisk stad och by ska ha tillgång till gratis och trådlös internetuppkoppling på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek och vårdcentraler vid år 2020. Initiativets första utlysning riktar sig till kommuner över hela Europa – en fullständig lista på vilka svenska kommuner som kan ansöka går att hitta här. Fram till i mitten av maj kan kommuner registrera sig på portalen, därefter kommer en ansökningsomgång att inledas. Portalen för registrering når du här:  www.WiFi4EU.eu

I mitten av maj kommer sedan den första utlysningen att annonseras, under vilken registrerade kommuner kan ansöka om en check på 15 000 EUR. Varje land (de länder som omfattas av initiativet är EU-länderna, Norge och Island) kommer att tilldelas minst 15 checkar att distribuera ut i den första ansökningsomgången. Kommunerna kommer sedan att väljas ut enligt principen ”först till kvarn” – vilket baseras på dagen och tiden för själva ansökan, och inte för registreringen. Under nästkommande två år kommer ytterligare fyra ansökningsomgångar inom WiFi4EU att lanseras.

Mer information om hur registreringen går till, när ansökningsomgången kommer att inledas och svar på andra frågor går att hitta här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

Publicerad:

Skriv en kommentar