Preliminär överenskommelse om sektorsprogrammet Horizon Europe

Ministerrådet och Europaparlamentet har nu kommit överens om hur Horizon Europe ska utformas inför nästa programperiod. Man har ännu inte fastställt budgeten men man har beslutat om att 35% av budgeten ska läggas på klimatrelaterad forskning.

Den 20 mars träffade ministerrådet och europaparlamentet en överenskommelse om hur Horizon Europe skall utformas under programperioden 2021-2027. Budgeten är ännu inte bestämd, men denna överenskommelse gör det möjligt för EU-kommissionen att påbörja implementeringen av programmet.

Ökat stöd kommer att finnas för samhällsvetenskap och humaniora och de kreativa industrier som ingår, och 35 % av den totala budgeten för Horizon Europe är bestämd att gå till klimat-relaterad forskning.

Läs mer på Europaparlamentets webbplats

Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Publicerad:

Sidansvarig

Kristina Jauhiainen Larsson

Skriv en kommentar