Preliminär överenskommelse för CEF Connecting Europe Facility

Europeiska rådet och Europaparlamentet har nu nått en preliminär överenskommelse om sektorprogrammet CEF. Fokus för programmet kommer att vara att koppla samman och integrera union med alla dess regioner genom en uppdaterad multimodal högpresterande infrastruktur.

Den största fonden för infrastruktur investeringar CEF-programmet (Fonden för ett sammanlänkat Europa) kommer att förlängas över nästa långtidsbudgetperiod (2021-2027). En preliminär överenskommelse har nåtts mellan det Europeiska rådet och Europaparlamentet. En andra omgång av programmet kommer att lanseras, och programmet ses som en del i att respektera de långsiktiga decarboniseringsåtagandena men också för att inkludera arbetstillfällen, och uppnå smart, hållbar inkludernade tillväxt. Fokus för programmet kommer att vara att koppla samman och integrera union med alla dess regioner genom en uppdaterad multimodal högpresterande infrastruktur.

Under kommande programperioden kommer fokus inom transportområdet vara för infrastruktursprojekt som är speciellt viktiga för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Inom det digitala området utökas programmet för de nya behov som kommer att uppstå under den digitala omvandlingen där alla skall ha tillgång till tillförlitliga och överkomliga nät med hög kapacitet. Värt att notera är att energiområdet under CEF inte har varit öppet för de skånska kommunerna under den pågående programperioden.

Läs mer om CEF här

Publicerad:

Skriv en kommentar