Partnersök för EU-projekt: Synergier mellan EU:s fonder

Inova söker lokala och regionala myndigheter för ett EU-projekt som ska undersöka möjliga synergier mellan EU:s fonder och program.

Syftet med projektet är att identifiera synergier mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och andra EU-fonder, främst EFSI (Europeiska fonden för strategiska investeringar). Inova planerar att genomföra EU-projektet inom ramen för Interreg Europe och söker just nu lokala myndigheter med erfarenhet av att skapa förutsättningar för användningen och implementering av finansiella instrument.

Inova  är ett portugisiskt företag som stödjer innovation i SMEs och etablering av nya företag. De har erfarenhet av att arbeta med nationella såväl som europeiska RDI-projekt.

Målet med projektet är att skapa insyn i de utmaningar, behov och möjligheter som finns i att utforma EU:s finansiella instrument.

Anmäl intresse senas den 31 maj 2017.

Kontakt
Isabel Salgueiro
isabel.salgueiro@inovamais.eu

Publicerad:

Skriv en kommentar