Partnerskap för att förutse konsekvenser av klimatförändringar i kustområden

Den lokala myndigheten Pays de Coutances i Normandie, Frankrike, söker europeiska partners för ett nytt EU-projekt. EU-projektet kommer att ha kopplingar till deras pågående projekt om att förutse konsekvenser av klimatförändringar i kustområden.

Den lokala myndigheten Pays de Coutances söker europeiska partners för att arbeta med omlokaliserings och ersättningsfrågor i kustområden som påverkas av klimatförändringar. De söker offentliga förvaltningar som arbetat med fysisk planering vid kustområden med sandstränder och sanddynor samt med frågor kring hur området påverkas av klimatförändringar vid kustlinjen. Det får gärna finnas skaldjursodlingar eller andra verksamheter som hotas av klimatförändring i området och för vilka en omlokalisering skulle kunna bli aktuellt i framtiden.

Pays de Coutance driver för tillfället projektet ”Our shoreline for tomorrow” som försöker förutse konsekvenserna av klimatförändringar vid kustlinjen samt ifrågasätta hållbarheten i valen av förvaltning av området. Förhoppningen är att partnersöket ska resultera i ett nytt EU-projekt där ett utbyte av goda exempel sker mellan partnerna. EU-projektet planeras att pågå från april/maj 2017 till och med augusti 2018.

Anmäl intresse senast maj 2017.

Partnersöket hittar ni här

Kontaktperson
Cécile Holman
E-post: c.holman@paysdecoutances.fr
Tel: +33 233 768 478

Publicerad:

Sidansvarig

Malin Olsson

Skriv en kommentar