Nyheter

European Migration Forum 2015

Peter Nilsson från Kommunförbundet Skåne deltog i det första mötet för nystartade ”European Migration Forum” som anordnades i Bryssel 26-27 januari. Ämnet för mötet var “Safe routes, safe futures. How to manage the mixed flows of migrants across the Mediterranean”.

Publicerad: 23 februari, 2015

Läs mer

Projektutlysning: 14 miljoner kronor för bekämpning av mobbning

En ny Daphne utlysning under arbetsprogrammet för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap samlar omkring 14 miljoner kronor till antimobbningsprojekt. Utlysningen syftar till att medfinansiera transnationella projekt kopplade till mobbning inom skolor, vårdinrättningar och annan barnomsorg.

Publicerad: 20 februari, 2015

Läs mer

Kommunförbundet Skåne tar steget in i Horisont 2020

MoTFall – Modern Teknik mot Fallolyckor
Kommunförbundet Skåne är med i ett projekt som syftar till att flytta fram positionerna vad gäller möjligheterna att använda Modern Teknik mot Fallolyckor. Projektledare är Monika Lydin på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Publicerad: 19 februari, 2015

Läs mer

SKL:s prioriterade EU frågor för 2015

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse har antagit 12 frågor med EU-koppling som ges prioritet för 2015, dessa kommer dels ur det arbetsprogram som Juncker kommissionen presenterade i höstas och dels från pågående processer och frågor som valts att sättas fokus på.

Publicerad: 17 februari, 2015

Läs mer

Haris säger tack och hejdå

Vi tar farväl av vår praktikant, Haris Pilavdzija, som har varit med oss under hösten. Praktiken utgjorde en termin av hans masterstudier på Lunds Universitet inom programmet European Affairs. Han återvänder nu till universitetet för en sista termin och ska skriva sin masteruppsats.