Nyheter

På gång i våra kommuner – möte med Brysselnätverket

Årets första möte inom Brysselnätverket tog plats i Kristianstad den 10 april, och utöver ett besök i det nya rådhuset bjöd Kristianstadsträffen på nyheter från både Energikontoret Skåne och våra deltagande kommunrepresentanter.

320 miljoner till våra skånska ledare!

Jordbruksverket har nu lämnat besked om vilka områden som prioriteras för att driva lokalt ledd utveckling med Leader-metoden. Samtliga sju av de skånska utvecklingsstrategierna är prioriterade under perioden 2014-2020.

Transnationella lösningar för demografiska utmaningar

Europa står inför en stor utmaning i sin allt äldre befolkning, en demografisk utveckling som liksom i andra delar av världen väntas öka inom de närmsta åren. För att möta den demografiska utmaningen Europa står inför släpper nu EU-kommissionen sin första programutlysning inom Joint Programme Initiative – ”More years, better lives”.

Två inspirerande dagar i Bryssel: SVEREG 2015

Kommunförbundet Skåne var en av medarrangörerna i årets SVEREG-konferens. Ta del av vår rapport från konferensen som bjöd på två dagar av intressanta presentationer, möten och diskussioner på temat ”Europas utmaningar kan inte vänta”: Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån?

Södra Östersjöprogrammet satsar på grön och blå tillväxt

Vi närmar oss nu lanseringen av Södra Östersjöprogrammet för perioden 2014-2020 (Interreg IV A South Baltic). Södra Östersjöområdet har stor potential för satsningar på blå och grön tillväxt och ökad sysselsättning, genom Interreg programmet för Södra Östersjön samlas nu gemensamma möjligheter för regionerna. Missa inte chansen till såddfinansiering, utlysningen är öppen fram tills 30 april 2015.