Nyheter

Ökad hälsa – ökad effektivitet i arbetet: Groningen, Nederländerna (Interreg Nordsjöprogrammet)

Hanze Universitet i Groningen, Nederländerna söker partners för ett projekt ämnat att förbättra anställdas fysiska form, hälsa och kondition inom ramen för Interreg Nordsjöprogrammet. Målet med projektet Fit for Sustainable Employability (hållbar anställning) är att öka arbetskraftens effektivitet genom att främja hälsa och därmed undvika skador och sjukdom.

Möt Johanna, vår nya praktikant på Kommunförbundet Skåne

I samband med sin utbildning ges studenter ofta chansen att praktisera inom det område som är relevant för deras utbildning. Under våren kommer Johanna Haward från Lunds universitet ingå i vår EU-verksamhet som en del av hennes kommande masteruppsats.

Publicerad: 27 februari, 2015

Läs mer

Konferens i Hässleholm den 8 maj om den nya programperioden

Save the date. Den 8 maj samarrangerar Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Region Skåne, Region Blekinge, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Kommunförbundet Skåne och Malmö stad en konferens om hur EU programmen kan användas för att stärka vår regionala utveckling.

Publicerad: 27 februari, 2015

Läs mer

Horisont 2020: utkast till arbetsprogrammen för 2016/2017

De första utkasten för de kommande arbetsprogrammen för två av de totalt sju definierade samhällsutmaningarna inom Horisont 2020 finns nu att läsa. Kommunförbundet Skåne har tagit del av arbetsprogrammen ”Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande” samt för ”Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror”.

Publicerad: 26 februari, 2015

Läs mer

European Migration Forum 2015

Peter Nilsson från Kommunförbundet Skåne deltog i det första mötet för nystartade ”European Migration Forum” som anordnades i Bryssel 26-27 januari. Ämnet för mötet var “Safe routes, safe futures. How to manage the mixed flows of migrants across the Mediterranean”.

Publicerad: 23 februari, 2015

Läs mer