Nyheter

Sveriges Kommuner och Landsting - På gång inom EU

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade den 9 september dokumentet På gång inom EU - hösten 2019. I dokumentet, som är dryga 70 sidor långt, kan en läsa om aktuella EU frågor som påverkar svenska regioner och kommuner. Dokumentet finns nu tillgänglig i digital version på SKL:s hemsida. Den tryckta versionen beräknas komma den 20 september 2019.

Publicerad: 11 september, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Uppdatering Brexit - vad händer nu?

Om mindre än två månader, den 31 oktober 2019, förväntas Storbritannien med konservativa Boris Johnson i spetsen lämna den Europeiska union i enlighet med artikel 50. Det utträdesavtal som förre detta premiärminister Theresa May tillsammans med EU:s övriga medlemsländer förhandlade fram har vid tre tillfällen röstats ned i det brittiska parlamentet, och ett eventuellt avtalslöst Brexit är överhängande. Trots en fortsatt oviss utgång har Boris Johnson lovat ett brittiskt utträde senast den sista oktober – detta med eller utan ett utträdesavtal.

Publicerad: 11 september, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Möt höstens praktikant på verksamheten EU & internationellt!

Under hösten 2019 kommer Kommunförbundet Skåne och verksamheten EU och internationellt ha en praktikant vid sin sida. Studenten Ellinor Ekholm kommer att ingå i Kommunförbundet Skånes verksamhet fram till och med januari 2020.

Publicerad: 10 september, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Sök EU-stöd för att utveckla en cirkulär affärsmodell

Stödet, Adopters programme, vänder sig till små och medelstora företag vilka är intresserade av att skapa en mer cirkulär affärsmodell. Företag inom branscherna textil, tillverkningsindustri, hälsa, livsmedel och maritima näringar har fram till den 31 oktober möjlighet att ansöka om 15 000 euro.

Publicerad: 22 augusti, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Interreg ÖKS – samtliga insatsområden hålls öppna för utlysning 2019:2

Klart utgångsläge inför höstens ansökningsrunda. Alla insatsområden hålls öppna, liksom möjligheterna att söka projekt oavsett geografiskt område. Däremot är det få medel kvar inom insatsområde Innovation och i potten för norska IR-medel. Så ser förutsättningarna ut inför höstens ansökningsomgång.

Publicerad: 20 juni, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Ny chans att söka bidrag genom Erasmus+ mobilitet

Nu finns en ny möjlighet att söka bidrag för kompetensutveckling för personal inom skolsektorn och yrkesutbildning samt för arbetsplatsbelagt lärande utomlands. UHR öppnar under sommaren en extra ansökningsomgång för Erasmus+ mobilitet skola samt yrkesutbildning med sista ansökningsdag den 1 oktober 2019.

Publicerad: 18 juni, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Skånsk utveckling med FoUI och EU som verktyg

Under måndagen den 27 maj så anordnades en gemensam nätverksträff för Kommunförbundet Skånes Brysselnätverk, och Kommunförbundet Skånes nätverk för FoUI-frågor. Stort fokus låg på Skånes framtid och vilka utmaningar och möjligheter som finns för Skåne som region.

Publicerad: 28 maj, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Skånskt och svenskt deltagande i Horisont 2020.

Vinnova har nyligen publicerat sin årsbok om deltagandet i horisont 2020. Sverige har hittills varit framgångsrika inom programmet då vi placerar oss högt upp på listan över länder som beviljats mest pengar från programmet.

Publicerad: 24 maj, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Nya regler angående plastartiklar

Under veckan fattade det Europiska rådet ett slutligt beslut om plastartiklar för engångsbruk. Syftet med de nya reglerna är att begränsa och minska de plastartiklar för engångsbruk som oftast är de som spolas upp på våra stränder och kastas i våra hav.

Publicerad: 24 maj, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

EU:s stats och regeringschefer enades om Sibiuförklaringen

Under det europeiska rådets toppmöte den 9 maj enades EU:s stats och regeringschefer om Sibiuförklaringen vilket består av tio åtaganden vilka ska styra EU-institutionernas arbete under den kommande mandatperioden. Förklaringen slår bland annat fast att EU-samarbetet ska bli starkare, man ska värna om demokratin och man ska stå enat i en orolig omvärld.