Nyheter

Europeiskt samarbete inom integrationsområdet

Den politiska polariseringen har blivit mer och mer tydlig i vårt samhälle, både i Skåne och i Europa. Inte minst gäller detta frågor som migration och integration. För att uppmärksamma detta bjöd Kommunförbundet Skåne i samarrangemang med Region Skåne fredagen den 22 november in till strategiskt forum för nyanländas etablering och integration, med tema Europa, Skåne och integration.

Publicerad: 25 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Informationsträff om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Skåne-Blekinge

Under måndagen den 18 november bjöd Tillväxtverket tillsammans med Kommunförbundet Skåne in kommunrepresentanter till en informationsträff om den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Skåne – Blekingeprogrammet. Representanter från flera skånska kommuner deltog under informationsträffen.

Publicerad: 25 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Månadens EU-projekt: GLIMER

I månadens EU-projekt träffar vi Erica Righard, biträdande professor och forskare vid Malmö universitet. Erica Righard är tillsammans med Malmö universitet en av fem projektpartner i det EU-finansierade projektet Glimer, ett projekt som genom innovativa lösningar syftar till att vända migrationskrisen till en möjlighet för europeiska städer. Under mötet pratar vi mer om Erica Righards EU-finansierade projekt (med fokus på Horisont 2020), men slänger även ett öga mot den ökade skepticismen till migration och integration i Europa.

Publicerad: 25 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

EU och ett klimatneutralt Europa 2050

Den Europeiska Klimatbyråns nyligen publicerade rapport visar på att EU i dagsläget inte gör tillräckligt för att kunna uppnå målet för ett klimatneutralt Europa 2050.

Publicerad: 20 november, 2019Sidansvarig: Kristina Jauhiainen Larsson

Läs mer

Två dagar för europeiskt samarbete

Under måndagen och tisdagen den 4–5 november stod det europeiska samarbetet på agendan när arrangemanget ”två dagar för europeiskt samarbete” anordnades i Hässleholm av totalt 14 aktörer. Syftet med arrangemanget var att ge deltagarna ett tillfälle att diskutera vikten av europeiskt samarbete och de möjligheter som öppnar sig i och med detta. Aktörer från regioner och kommuner, såväl som från akademin och näringslivet deltog under tvådagarsarrangemanget.

Publicerad: 19 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

FN-organet UNOPS öppnar nytt globalt innovationscenter i Lund

Den 21 oktober inrättades ett nytt globalt innovationscenter i Lund av FN-organet UNOPS (United Nations Office for Project Services). Centret är tänkt att bidra till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, och således till Agenda 2030. Innovationscentret i Lund är ett av 17 kommande globala innovationscenter under UNOPS regi.

Publicerad: 7 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Delta i samråd för sysselsättning och socialpolitik (ESF)

Mellan den 14 oktober 2019 och den 6 januari 2020 önskar EU-kommissionen ta del av allmänhetens och olika aktörers synpunkter på EU:s insatser för att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. Detta görs genom ett samråd för sysselsättning och socialpolitik. Via samrådet hoppas man kunna identifiera och utvärdera vilket stöd från den Europeiska socialfonden som varit mest effektivt, såväl som hur EU-kommissionen kan förbättra stödet från fonden i framtiden.

Publicerad: 6 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

EU-handslaget – uppföljning av kommuner och regioners åtagande

Den 7 december 2016 bjöd Sveriges regering och dåvarande EU- och handelsminister Ann Linde in till ett nationellt EU-handslag. EU-handslaget utgjorde startskottet för ett landsomfattande gemensamt arbete för att stärka delaktigheten, engagemanget och kunskapen kring EU-relaterade frågor i Sverige. Drygt tre år sedan det första EU-handslaget ingicks släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den 15 oktober en uppföljning av kommuners och regioners åtagande inom ramen för EU-handslaget. I denna artikel sammanfattas de största dragen från rapporten med främst fokus på de skånska aktörernas åtagande.

Publicerad: 1 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Månadens EU-projekt: DIACCESS

I månadens EU-projekt har vi pratat med Bo Hjälmefjord, internationell samordnare och projektutvecklare vid Växjö kommun och för det nystartade EU-projektet DIACCESS. Projektet startade den 1 september 2019 och har som syfte att lösa riktiga samhällsutmaningar genom att sammanföra kommunala förvaltningar med näringslivets digitala innovatörer. Genom verksamhetsnära innovation syftar projektet till att utveckla digitala lösningar som möter samhällets olika behov. För projektet tilldelades Växjö kommun som andra kommun i Sverige finansiering från EU:s sektorsprogram Urban Innovation Actions (UIA).

Publicerad: 18 oktober, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer