Nyheter

SKR:s prioriterade EU-frågor för 2020

Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar årligen fram ett antal frågor som ses som specifikt viktiga för svenska kommuner och regioner. För 2020 så har SKR:s styrelse tagit fram nio frågor som förbundet ska driva under året. För 2020 så lyfts bland annat att ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU, ett klimatneutralt EU 2050, mobilitet och infrastruktur och Sammanhållningspolitiken 2021-2027 som prioriterade frågor.

Publicerad: 21 januari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

De viktigaste EU-händelserna under 2019

2019 var ett minst sagt händelserikt EU-år. EU-val, Brexit, klimat och miljö, migration och val av den nya EU-kommissionen var några av de punkter som stod högt på den europeiska agendan. I en artikel publicerad av Europaportalen den 20 december presenteras 2019 års viktigaste EU-händelser månad för månad. Här ges en inblick i några av dessa händelser.

Interreg Nordsjöprogrammet beviljar fem nya projekt

Innan juluppehållet träffades den svenska Subkommittén i Malmö för att gå igenom svenskt ställningstagande av inkomna projektansökningar i Nordsjöprogrammets 11:e och sista ordinarie utlysningsomgång. Nu har projekten beviljats av den transnationella Styrkommittén och vi kan bland annat gratulera Helsingborg Stad till ett beviljat projekt!

Publicerad: 15 januari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Europeiska rådets möte den 12-13 december - sammanfattning

Den 12–13 december hölls 2019-års sista toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel. Mötet var det första EU-toppmöte som leddes av den tidigare belgiske premiärministern Charles Michel, detta sedan EU-ländernas stats- och regeringschefer i juli 2019 valde honom till Europeiska rådets ordförande. Det viktigaste punkterna på agendan var EU:s fleråriga budgetram 2021–2027, klimatförändringarna samt Brexit. Nedan följer en sammanfattning av toppmötet.

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom några av aktuella EU-fonderna och och programmen för kommuner i Skåne.

Publicerad: 13 december, 2019Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

En europeisk grön giv

En av den nya kommissions-ordföranden Ursula von der Leyen viktigaste politiska prioriteringar är miljön och klimatförändringar för hennes mandatperiod.

Publicerad: 13 december, 2019

Läs mer

Finska ordförandeskapets förslag till långtidsbudget

Den 2 december presenterade det finska ordförandeskapet sitt förslag till kommande långtidsbudgeten 2021-2027. Klimatåtgärder, forskning och innovation samt migration är några av de områden som ordförandeskapet satsar på i budgetförslaget. Förslaget kommer att förhandlas under det Europeiska rådets möte den 12-13 december.

Publicerad: 13 december, 2019

Läs mer