ÖKS-programmet får de nordiska länderna att samarbeta mer

EU programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) främjar samarbetet mellan deltagande länder Sverige, Danmark och Norge positivt inom flera områden. Ett arbetsmarknadsprojekt och ett forskningsprojekt om infertilitet har uppnått goda resultat, och nu kommer även rapporter om att intresset för ÖKS ökar.

Ett viktigt syfte med EU är att integrera Europa och göra det mer likvärdigt över landsgränserna. En viktig metod är att driva interregionala program som har till uppgift att få aktörer från olika länder att gå samman i utvecklingsprojekt. Ett sådant interregionalt program är Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) vilket har givit stöd till flera framgångsrika projekt. Programmet innefattar regionen runt haven Öresund, Kattegatt och Skagerack vilket gör att aktörer från Sverige, Norge och Danmark kan söka stöd inom programmet.  

Ett framgångsrikt projekt har varit Nordisk jobbstart+ vilket har haft som mål att hjälpa arbetssökande inom ÖKS geografin att hitta jobb i sina grannländer. Hittills har 1200 personer fått jobb via projektet viket gjort att danskar, svenskar och norrmän har kunnat etablera sig i ett grannland. Projektet har varit ett samarbete mellan arbetsmarknadsmyndigheter och företag från hela ÖKS-regionen vilket gjort att arbetssökande effektivt kunnat matchas över en större arbetsmarknad.  

ÖKS har även finansierat forskningsprojektet Reprounion där danska och svenska läkare arbetat med att förebygga och behandla ofrivillig infertilitet. Totalt deltar tolv olika sjukhus i projektet där läkare från olika expertområden samverkar för att på så sätt utveckla bättre behandlingar. En av fördelarna är att man kunnat slå samman sina databaser och därmed studera fler fall och kunna testa behandlingarna på fler patienter.  

Under den senaste ansökningsomgången kom 14 projektansökningar in till ÖKS-sekretariatet vilket visar att intresset är fortsatt stort. Totalt ansöktes det om 24 miljoner euro där grön ekonomi och transport är de populäraste områdena att söka inom. Sekretariatet såg även ett ökat söktryck från norska aktörer som har fått upp ögonen för programmet.  

För mer info om ÖKS se denna sida 

Se även ÖKS beskrivning av konceptet ”Vi går över gränsen”  

Publicerad:

Sidansvarig

Olle Andersson

Skriv en kommentar