Offentliga samråd från EU-kommissionen

I samband med att EU:s fonder och program ska utvärderas, lagförslag ska ses över eller nya strategier ska tas fram finns det vanligtvis möjlighet att lyfta sina åsikter i EU-kommissionens offentliga samråd. EU-kommissionens öppna samråd är öppna för allmänheten, experter och andra intressenter att svara på via online-enkäter. För närvarande finns det 34 öppna samråd på EU-kommissionens hemsida som berör en rad olika ämnen. Allt ifrån gemensamma företag inom Horisont 2020 till skydd för ”visselblåsare”, och passagerarrättigheter vid kombinerade resor.

De offentliga samråden hittar ni samlade på EU-kommissionens hemsida .

Ett exempel på ett öppet samråd som kan vara av intresse för de skånska kommunerna är Samråd om hur EU:s jordbrukspolitik kan moderniseras och förenklas. Som Kommunförbundet Skåne skrivit i en tidigare nyhetsartikel, diskuteras det om förutsättningarna för EU:s jordbrukspolitik förändrats sedan senaste reformen 2013 och EU-kommissionen vill därför öppna upp för ett brett samråd. Samrådet förväntas bidra till en konsekvensbedömning av jordbrukspolitiken med målet att kartlägga hur jordbrukspolitiken kan förenklas och moderniseras framöver.

Samrådet är öppet fram tills den 2 maj. Mer information och frågeformuläret hittar ni via länken ovan.

Kommunförbundet Skåne har tidigare skrivit att Synpunkter efterfrågas om Kreativa Europa och EU:s jordbrukspolicy.

Publicerad:

Sidansvarig

Malin Olsson

Skriv en kommentar