Ny kunskapsbank för aktivt och hälsosamt åldrande

European Innovation Partnership on Active and Healty Aging (EIP on AHA), vilka på uppdrag från EU-kommissionen arbetar för att gynna aktivt och sunt åldrande, har nyligen öppnat en portal där man både kan dela och ta del av innovativa praktiker som gynnar aktivt och sunt åldrande. Portalen ska fungera som en kunskapsbank, som är en del i arbetet att främja EU:s målsättning om att fler innovativa lösningar till aktivt och sunt åldrande implementeras i Europa.

Portalen innehåller både offentligt tillgängliga lösningar och lösningar som man kan få tillgång till mot ersättning. I portalen kan man söka sig till det område som är intressant för ens egna verksamhet, och projekten är väl detaljerade med information om aktörer, omkostnader, vilket inflytande det har haft på sunt åldrande och på vilket sätt projektet kan tillämpas på andra aktörer.

Kunskapsbanken hittas på EIP on AHA.

Publicerad:

Sidansvarig

Nils Hermansson

Skriv en kommentar