Ny ansökningsrunda i Kreativa Europas kulturprogram.

EU:s kulturprogram Kreativa Europa har öppnat två ansökningar för att stödja europeiska samarbetsprojekt. Projekten ska syfta till att öka kulturella och kreativa sektorers gränsöverskridande arbete. Utlysningarna riktar sig till både små- och storskaliga samarbetsprojekt, samt samarbetsprojekt som är relaterade till det europeiska kulturarvsåret 2018.

Deadline för ansökningarna är:
12 september 2017 – 22 november 2017: Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018

12 september 2017 – 18 januari 2018: Support for European cooperation projects 2018

Mer information om ansökningarna hittas här.

Publicerad:

Skriv en kommentar