Ny AMIF- utlysning öppnar i mitten av maj

I mitten av maj kommer Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) att öppna en ny utlysning. Migrationsverket är ansvarig myndighet och man har valt att prioritera tre teman: vidarebosättning och mottagande av nyanlända, samverkan samt särskilda insatser inom integrationsområdet. Utlysningen öppnar i mitten av maj och stänger i mitten av september.

Migrationsverket har nyligen meddelat att man kommer öppna en ny AMIF-utlysning i mitten av maj 2019. AMIF står för den europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden och är EU:s stödfond för migrationsfrågor. Den svenska delen av fonden administreras av Migrationsverket som ansvarar för alla svenska pengar som ges till kommuner, ideella organisationer eller företag. AMIF är reglerat i Migrationsverkets nationella program vilket förtydligar AMIF:s mål, medfinansieringsgrad och genomförande.

Man kommer kunna söka stöd inom alla områden enligt programmet, men Migrationsverket har flaggat för att tre prioriterade teman kan få en högre medfinansieringsgrad:

  • Vidarebosättning och mottagande av nyanlända
  • Särskilda insatser inom integrationsområdet
  • Samverkan

Detta innebär att projekt som vänder sig mot dessa teman kan få en högre medfinansieringsgrad än vad andra projekt får.

Utlysningen öppnar i mitten av maj och stänger i mitten av september. Inom kort kommer mer information om utlysningen vilket publiceras på Migrationsverkets hemsida. Du kan även läsa mer om utlysningen på denna sida.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar