Nu blir det lättare att hitta projektpartners i andra EU-länder

Om man vill man driva EU-projekt har man en stor fördel om man hittar en projektpartner i ett annat EU-land. Att hitta en sådan projektpartner kan dock vara svårt och ta mycket tid. Nu har en ny partnersöksdatabas lanserats så att man enkelt kan registrera sin projektidé och sedan matchas ihop ett liknande projekt från ett annat EU-land.

I artikel 10 i ESF-förordningen (Europeiska Social Fonden) så står det att alla medlemsstater ska arbeta med transnationalitet för att på så sätt förbättra och stärka hela Europa. Om man vill driva ett ESF-projekt är det därför en stor fördel att hitta en projektpartner från ett annat EU-land. Det har dock saknats en tydlig tjänst som kopplar samman dessa projekt och det har varit svårt att hitta potentiella partners.

AEIDL (kommissionens upphandlade stödstruktur) har därför tagit fram en partnersöksdatabas vilken kan användas för att leta efter partners för alla typer av transnationellt samarbete. Genom att registrera sin projektidé kan man matchas ihop med liknande projekt i andra länder. När man hittat en partner och enats i ett samarbete ska man upprätta ett s.k. Transnational Co-operation Agreement (TCA) vilket sedan ska laddas upp i databasen. AEIDL har tagit fram en avtalsmall vilket gör det enkelt att upprätta ett samarbetsavtal.

Partnersöksdatabasen kan du hitta här

Mer info om transnationellt samarbete inom ESF finns här

Publicerad:

Skriv en kommentar