Möt vårens praktikant på verksamheten EU & internationellt!

Under våren kommer verksamheten för EU och internationella frågor på Kommunförbundet Skåne ha en ny praktikant. Karin Berg från Lunds universitet kommer fram till början av juni att ingå i verksamheten.

Välkommen Karin! Kan du berätta lite kort om dig själv?

Stort tack! Mitt namn är Karin, och jag bor i Lund, vilket också är min hemstad. Jag är uppvuxen på en gård bara några kilometer utanför staden. Efter gymnasiet gjorde jag en avstickare till Berlin i ett och halvt år där jag arbetade, men framför allt studerade tyska. Efter hemkomsten till Lund inledde jag sedan Politices kandidatprogrammet på Lunds universitet med statsvetenskap som huvudinriktning. Jag gör nu min sista termin inom programmet i form av en praktik här på Kommunförbundet Skåne.

Under programmets gång har jag utöver att fördjupa mig inom statsvetenskap också läst vidare inom bland annat nationalekonomi. I de statsvetenskapliga studierna har framför allt frågor kring makt och förvaltning varit brännande för mig. Under kandidatkursen har jag därför läst vidare om lokal och regional politisk styrning, i vilket ett EU-perspektiv snabbt faller in. I min kandidatuppsats studerade jag det gränsöverskridande samarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committee, för vilket bland annat Kommunförbundet Skåne sitter i styrelsen. Uppsatsen undersökte samarbetet utifrån ett teoretiskt perspektiv om hur den lokala och regionala nivåns kapacitet styr relationerna mellan de olika aktörerna i denna typ av organisationer.

Jag ser det som en värdefull erfarenhet att under praktiken kunna ta med mig de teoretiska kunskaper jag har samlat på mig under min utbildning in i det praktiska arbete jag kommer göra här. Framför allt ska det bli intressant att konkret arbeta med hur EU-frågor påverkar det lokala i vardagen, men också med de stora möjligheter EU-medlemskapet innebär för de skånska kommunerna. Under våren kommer jag framför allt skriva nyheter och nyhetsbrev, men jag kommer också vara med på möten, nätverksträffar och utbildningar. Jag ser helt enkelt framemot en mycket spännande vår!

Publicerad:

Skriv en kommentar