Mitt Europa 2018 – Vad gör EU för Skånes kommuner?

Den 3 maj öppnade Kommunförbundet Skåne dörrarna för besökare till eventet Mitt Europa 2018. Syftet med dagen var att lyfta och visa hur EU:s investeringar gör nytta på lokal nivå genom att ge besökarna konkreta exempel på hur EU skapar utvecklingsmöjligheter i deras närområde.

Foto och redigering: Johannes Nilsson

Under dagen gavs besökarna möjlighet att mingla och nätverka med ett femtontal skånska EU-projekt. Inspiration fanns att hämta under de olika presentationspassen, där ett urval av projekten pratade om just deras verksamhet, eller hos dagens utställare. Det fanns även möjlighet att lära sig mer om EU:s beslutsprocess under ett pass med Freja Hagsund från Europa Direkt Hässleholm.

Besökarna kunde lyssna på bland andra Dhara Söderström, Projektledare för BOSS på avdelningen Hälsa & Socialvälfärd på Kommunförbundet Skåne. Dhara pratade om Vilka svårigheter det kan finnas med att samverka brett över verksamhetsgränser och vilka möjligheter det kan skapa för integrationsarbetet med utgångspunkt i projektet BOSS. 16 skånska kommuner deltar i BOSS-projektet.

Det fanns även möjlighet att delta på ett pass med titeln ”Southern Sweden Going Global”. Projektet Southern Sweden Going Global leds av Invest in Skåne och stödjer små- och medelstora företag inom life science i deras internationaliseringsarbete. Projektmålet är att ge företagen bättre kunskap om hur man gör affärer utomlands och i ett tidigt stadium hjälpa dem att få ett utökat kontaktnät och samarbete med internationella företag och investerare. Presentationen hölls av Maria Ahrén från Invest in Skåne.

Om man är intresserad av miljöfrågor och hållbar utveckling kunde man delta på Cecilia Thappers presentation. Cecilia arbetar som strateg på Energikontoret Skåne och pratade om Urban Baltic Industrial Symbiosis. Industriell symbios är ett koncept där en aktörs avfall kan utnyttjas som resurs i en annan verksamhets produktion och på så sätt minska behovet av att använda nytt material. I projektet genomförs också fem pilotinvesteringar för att främja och marknadsföra industriell symbios, bland annat i de skånska kommunerna Bjuv och Malmö.

Alla projekt som presenterades finansieras helt eller delvis av EU.

Monica Holmqvist, Förbundsdirektör Kommunförbundet Skåne, deltog i det avslutande panelsamtalet. Foto: Matilda Hjalmar

Eventet avslutades med ett panelsamtal om vikten av EU på lokal nivå. Panelsamtalet modererades av Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare på Skåne Nordost, och samtalet fördes mellan Maria Strömvik, Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EU-kommissionen i Sverige och Monica Holmqvist, Förbundsdirektör Kommunförbundet Skåne. Stora delar av samtalet kom att handla om okunskapen som råder kring vad EU är och vad EU gör för dess medlemsländer. Maria menar att vi inte har någon riktig ambition att driva EU-projekt och bristen på kunskap är avgörande. Ser man globalt så har kommuner i EU en unik möjlighet. Man behöver inte ta hänsyn till sin regering utan kan gå direkt till EU. Vi har tagit ifrån oss den makt vi har att själva påverka.

Monica om EUs roll för kommunerna:

”Våran styrelse har pekat ut EU som ett prioriterat område under det här året. Vad kan vi använda EU till? Det handlar mycket om ekonomi men också möjligheten att testa något nytt. Genom EU får man resurser och möjligheter att driva projekt.”

Eventet riktade sig främst till förtroendevalda och tjänstepersoner på lokal och regional nivå i Skåne, samt ideell och privat sektor intresserade av att lära sig mer om EU-finansierade projekt. Många deltagare besökte eventet för att hämta inspiration och kunskap om olika projekt som finansieras av EU och hur de kan starta projekt i den egna kommunen.

Stort tack till alla besökare och talare för en lärorik och intressant dag!

Publicerad:

Skriv en kommentar