Ministerrådet har nytt ordförandeskap

Kroatien är sedan den 1 januari ordförandeland för EU:s ministerråd. Ordförandeskapet leder alla ministerrådsmöten, representerar ministerrådet vid förhandlingarna med Europaparlamentet och EU-kommissionen i lagstiftningsärenden och ansvarar för att rådets arbete fortskrider.

Deras motto under deras 6 månader kommer att vara ”Ett starkt Europa i en utmanande värld”. Kroatien har främst fyra målsättningar för sitt ordförandeskap: ett Europa som utvecklar, ett Europa som sammankopplar, ett Europa som försvarar och ett inflytelserikt Europa.

Läs mer om Kroatiens ordförandeskap här.

Publicerad:

Skriv en kommentar