Månadens EU-projekt: Jobb på tvärs

Politikerna i Helsingborg och Helsingör har som vision att år 2035 ska vi ha en gemensam arbetsmarknaden i Öresundsregionen. I projektet Jobb på tvärs arbetar tre parter med denna vision utifrån frågan: Vad kan vi göra för att integrera arbetsmarknaden? I Månadens EU-projekt träffar vi Malin Broomé som är projektledare för Jobb på tvärs – ett projekt som arbetar för att bryta ner den mentala spärr sundet utgör på den dansk-svenska arbetsmarknaden.

– Vi vill öka medvetenheten om att det finns en arbetsmarknad på andra sidan sundet som inte är så långt bort, och som inte är så olik vår egen, berättar Malin Broomé som är projektledare för det nyligen uppstartade Interreg-projektet Jobb på tvärs. Projektet finansieras inom Interreg ÖKS, och utgörs av tre parter: Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen och Helsingør Kommune. Vi träffas på Järnvägsgatan 35 i Helsingborg – ett stenkast från Knutpunkten och fjäreterminalen – och talar bland annat om hur vi på den svenska sidan av sundet ofta är villiga att arbetspendla långa vägar inom Sverige, samtidigt som resan på tjugo minuter över till Danmark och Helsingör inte ens kommer på tal.

Politisk vision

Malin Broomé är projektledare för Jobb på tvärs

I Helsingborg och Helsingör finns det en politisk vision om att skapa en gemensam arbetsmarknad i Öresundsregionen till år 2035. Jobb på tvärs utgår från denna vision, och arbetar för att integrera arbetsmarknaden genom att informera och sprida kunskap om möjligheterna för både arbetstagare och arbetsgivare på andra sidan sundet inom fem olika fokusområden: vård, lager/transport/logistik, bygg/anläggning, service/turism/handel samt akademiker. Syftet med projekt är att integrera arbetsmarknaden till den mån att det faller sig lika naturligt för företagare och invånare att lägga ut platsannonser och söka jobb i Sverige som i Danmark. Men det viktigaste enligt Malin Broomé är att öka kunskapen hos medarbetarna.
– Det ska vara lika naturligt för medarbetarna på arbetsförmedlingen, kommunen och jobbcenter att förmedla ett butiksjobb i Helsingör som ett butiksjobb i Helsingborg, och vice versa, säger hon.

Matchning och kompetenshöjning

Malin Broomé pekar på att kunskapen om möjligheterna på andra sidan sundet idag saknas eller är bristande hos flera av dagens aktörer på den svensk-danska arbetsmarknaden. Projektparterna kommer därför att arbeta med matchning och kompetenshöjning genom att först kartlägga näringslivet och dess behov, följt av en kartläggning över vilka invånare och vilken kompetens som finns tillgänglig på arbetsmarknaden. Därefter kommer arbetet med kompetenshöjning att påbörjas, för att se till att exempelvis danska arbetssökande uppfyller de krav som finns på den svenska arbetsmarknaden. Det sista steget blir sedan att genomföra en matchning mellan arbetsgivare och jobbkandidaterna.

– Det är en enkel modell, men det handlar om att tänka tillsammans och över sundet, berättar Malin Broomé. Hon pekar på att just sundet innebär en stor mental spärr för många arbetssökande, både när det gäller språket och olika arbetskulturer, men också gällande själva resan.
– Vi jobbar därför mycket på att flytta människor. Börjar vi flytta människor över sundet och visa att det går, så är sannolikheten stor att man också kan tänka sig att arbeta på andra sidan sundet, säger hon.

Fokuserar på att sprida kunskap

Projektet startade vid årsskiftet, och Malin Broomé berättar att de redan har kommit långt i sitt arbete. Stort fokus ligger på att sprida kunskap, bland annat genom att vara med på flera olika träffar inom näringslivet, hos olika föreningar, nätverk och på arbetsplatser. Det handlar mycket om att vara med i olika sammanhang och informera om en integrerad svensk-dansk arbetsmarknad. Man planerar även att starta snabbkurser i svenska, och kommer att erbjuda utbildningsdagar till medarbetare i exempelvis de danska och svenska kommunerna. Inom projektet kommer de också att hålla en rad minimässor som är tydligt branschinriktade och som har sin utgångspunkt i projektets fem olika fokusområden. Mässorna fungerar som rekryteringsträffar, men är också tillför att identifiera vad som krävs för att matcha jobbkandidater med arbetsgivare på bägge sidor av sundet.

Tre rekryteringsträffar kommer att hållas redan i april. En för lärare, en för transport och lager, samt en för service, turism och handel. Den sistnämnda träffen kommer att anordnas på Tycho-Brahe-båten, en av de färjor som går mellan Helsingborg och Helsingör, med syfte att verkligen flytta människor över sundet.
– Vi vill att de som deltar ska uppleva vad det innebär att pendla över sundet och hur kort tid det egentligen handlar om. Var tjugonde minut kommer vi klinga i en klocka för att visa hur kort restiden är, förklarar Malin Broomé.

Ska vara en naturlig del av vardagen

Projektet kommer att pågå fram till den 31 december år 2020, och målet är att man innan dess ska involvera minst tusen personer, både i utbildningar och på minimässor/rekryteringsträffar. Malin Broomé trycker även på att en viktig del i projektet är att de nätverk som skapas också finns med högre upp i organisationen, eftersom man vill se till att kunskapen och de verktyg som tas fram lever kvar efter projektets slutdatum. Tanken är att Jobb på tvärs ska vara ett projekt som redan från början implementeras i den dagliga verksamheten – arbetsmarknaden på andra sidan sundet ska bli en naturlig del av vardagen för alla.
– Vi måste kunna se möjligheterna istället för hindren, framför allt när det är sådan arbetsbrist på båda sidor sundet. Vi hittar ju inte kompetensen och så kanske det bara är att höja blicken till andra sidan Öresund för att hitta den, avslutar Malin Broomé.

Publicerad:

Skriv en kommentar