Lund blir huvudorten för projektet Cultural and Creative Spaces and Cities

Trans Europe Halles och Lund blir platsen för ett nytt uppdrag från EU-kommissionen. Uppdraget går ut på att leda projektet Cultural and Creative Spaces and Cities som ska inspirera hela Europa. Projektet syftar till att inom det kulturella och kreativa området hitta möjligheter för att förbättra samhället.

Projektet Cultural and Creative Spaces and Cities som är ett stort europeiskt projekt på uppdrag av EU-kommission kommer ledas av Trans Europe Halles i Lund. Projektet har en finansiering på omkring 15 miljoner euro och följande aktörer kommer vara en del av projektet: European Cultural Foundation, P2P Foundation, Lunds kommun, Region Skåne, Creative Industry Kosice, Kaapeli, Ambasada, Hablarenarte och universitetet i Antwerpen. Minskade välfärdsresurser, en åldrande befolkning, social polarisering och urbaniseringen av Europas städer och regioner är några av de utmaningar som projektet ska försöka hitta lösningar på och utveckla policys som förbättrar det europeiska samhällena.

Sju av de deltagande organisationerna kommer att bilda så kallade stadslabb – ”Urban Labs”. Syftet med Urban Labs är att lokala myndigheter, kultursektor, kreativa industrier och mötesplatser ska mötas för att hantera de utmaningar som finns i staden och hitta innovativa lösningar. De utmaningar och innovativa lösningar som Urban Labs sedan kommer fram till ska sprida i Europa. Detta gör att projektet ska vara en möjlighet för städer, lokala beslutsfattare och den kreativa sektorn att arbeta ihop genom nya arbetssätt. Lunds kommun kommer tillsammans med Mejeriet, Giffoni Innovation Hub och städerna Giffoni, Kiruna och Århus att driva stadslabbet Changemakers and Smart Cities i Lund. Deltagande är ett viktig nyckelord i projektet, där medborgarnas behov förhoppningsvis på nya sätt ska tillgodoses av det lokala styret genom kulturella och kreativa lösningar. 

Mer information om projektet hittar ni här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Carlsson

Skriv en kommentar