Läs mer om Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet närmar sig med stormsteg och det är nu mindre än en månad kvar. Vi har därför samlat intressanta hemsidor för dig som vill veta mer om det stundande EU-valet. I denna artikel kan du hitta information om EU-valet, hur du röstar, varför du ska rösta och hur du engagerar dig.

Vad är Europaparlamentet?

När EU ska fatta ett beslut behöver man förankra det hos medborgarna. Detta kan vara svårt då EU har en befolkning på 500 miljoner invånare som är spridda över 28 länder. För att låta medborgarna få delta i besluten har man inrättat Europaparlamentet som representerar medborgarnas vilja. Vart femte år hålls därför ett Europaparlamentsval där medborgarna röstar fram sina kandidater till församlingen.

Om du vill veta mer om Europaparlamentets kan du läsa mer på deras hemsida

Hur viktigt är parlamentet i EU:s beslutsprocess? 

Parlamentets roll är mycket stark i EU:s beslutsprocess. Kortfattat kan man säga att EU-Kommissionen tar fram lagförslagen medan Europaparlamentet och Ministerrådet  lagstiftar om dem. Parlamentet är alltså ett av EU:s lagstiftande organ som har ett avgörande inflytande över lagförslagen som klubbas igenom. Våra europaparlamentariker har därför en viktig roll i utformandet av EU:s politik.

För mer information om EU:s beslutsprocess, se gärna SVT:s video där statsvetaren Karin Leijon förklarar hur man fattar ett beslut i EU. Se även EU:s egen sida för en utförligare beskrivning.

Hur går röstningen till? 

Runtom i Europa så röstar EU-länderna mellan datumen 23 till 26 maj. Sverige kommer hålla sitt val den 26 maj vilket är en söndag. Man kan enbart rösta på ett parti, men man har även möjlighet att rösta på en politisk kandidat som tillhör det partiet. Det är fullt möjligt att förtidsrösta vilket kan göra från och med den 8 maj.

Läs mer om valet och vem som får rösta på valmyndighetens hemsida

Du kan även läsa mer om parlamentet och hur röstningen genomförs på eu-val.eu

Kommer Storbritannien delta i europaparlamentsvalet? 

Det är ännu oklart om Storbritannien kommer hålla val till Europaparlamentet. Om man är kvar i EU efter 22 maj kommer man behöva arrangera ett val, men om man redan har ett utträde klart under maj månad så kan det undvikas. Om Storbritannien tvingas delta i valet kommer det innebära att EU måste välja 751 ledamöter istället för de planerade 705. När Storbritannien väl lämnar EU några månader senare, måste deras parlamentsledamöter avgå. Detta scenario blir komplicerat och oklart vilket gör att både EU och Storbritannien vill få klart ett avtal under maj månad. Samtidigt har den brittiska regeringen satt den 23:e maj som preliminärt datum för Storbritanniens europaparlamentsval. För svensk del skulle ett brittiskt parlamentsval innebära att man tappar ett mandat från 21 till 20 ledamöter.

Varför ska jag rösta

På sajten denhärgångenröstarjag.eu ger man detta svar på varför man ska rösta i europaparlamentsvalet:

”I Europa står vi inför många utmaningar, allt från migration och klimatförändringar till ungdomsarbetslöshet och dataskydd. Vår värld blir också allt mer globaliserad och konkurrensutsatt. Folkomröstningen om Brexit visade dessutom att EU inte är ett oåterkalleligt projekt. Hoten mot demokratin tycks öka, både i teorin och i praktiken, samtidigt som de flesta av oss tar den för given. Vi har därför börjat föra samman människor som vill stå upp för demokratin och arbeta för ett ökat valdeltagande i EU-valet. Vi vill inte tala om för någon vem de ska rösta på. Vi vill uppmuntra folk att rösta och delta i den demokratiska processen på ett medvetet och välinformerat sätt. Vi vill ta vara på kraften i människors samtal och bygga ett nätverk med supportrar i hela Europa som tillsammans kan uppmuntra andra till att rösta och försvara själva idén med demokrati – att vi alla tillsammans bestämmer vilket Europa vi vill leva i.”

Mer konkret information om hur EU påverkar vår vardag finns på sidan What EU does for me

Även Europaparlamentets egna motiveringar finns samlade på denna sida.

Hur kan jag engagera mig?

Om du vill engagera dig för att öka valdeltagandet så kan du anmäla dig på sajten denhärgångenröstarjag.eu. När du anmäler dig kommer du få tips om hur du kan engagera dig, se vilka evenemang som finns, men även få stöd i att arrangera evenemang. Bakom sajten står Europaparlamentet som vill väcka engagemang och få fler att rösta i detta val.

Vad tycker de svenska partierna? 

För att få en snabb överblick över vart de svenska partierna står i EU-valet kan man se SVT:s valkompass, där man själv får svara på vart man står i viktiga EU-frågor. Valkompassen tar mellan 5–15 minuter, och efter att man svarat på alla frågor matchas man ihop med ett parti och en kandidat som har liknande åsikter.

Man kan även läsa Expressens snabbfakta som beskriver de viktigaste EU-frågorna och vad de svenska partierna tycker om dessa.

Det finns även många webbsända debatter mellan svenska toppkandidater. SVT Forum har flera tematiska debatter som avhandlar ämnen såsom långtidsbudgeten, klimat och ekonomi. Expressen arrangerade även en debatt mellan partiernas toppkandidater som hölls i Europaparlamentets byggnad i Bryssel

Publicerad:

Skriv en kommentar