Lärosäten Syds nya Brysselkontor har nu invigts i Bryssel

Lärosäten Syds nya Brysselkontor invigdes den 7 december i Bryssel. Kontoret som funnits sedan i september 2018 anordnade därav ett lanseringsevent. Sophia Eriksson från DG EAC, Johan Stierna DG RTD och Thomas Jörgensen, från European University Association höll varsin presentation. En paneldiskussion avslutade event och för att sammanfatta tidigare presentationer bestående av Sophia Eriksson Waterschoot, Johan Stierna, Thomas Jørgensen, Mats Viberg från Blekinge tekniska högskola, Håkan Pihl från Kristianstad högskola och Cecilia Christersson från Malmö universitet.

Lärosäten Syd har stärkt sitt samarbete, och inrättat ett gemensamt kontor i Bryssel. Lärosäten Syd är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Högskolan i Kristianstad, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska högskola. Syftet med kontoret är att verka mer specifikt för lärosätenas intressen genom ökade synergieffekter genom deltagande och skapandet av nätverk, mer forskningsmedel från EU, stärka internationella utbyten, och deltagande i bemötandet av vår tids stora samhällsutmaningar som tex migrations- och flyktingfrågorna som ställer stora krav på mer forskning och högre utbildning. Kontoret har funnits på plats sedan i september, och förra veckan invigdes kontoret med ett lanseringsevent.

Sophia Eriksson Waterschoot, direktör för General Direktorat EAC, som täcker ämnesområdena utbildning, ungdom, idrott och kultur, inledde med att återkoppla till den diskussion som fördes under Social summit i Göteborg för ett år sedan, om utbildningens betydelse för Europas framtid. Man vill se en ”European Education Area” 2025, med fokus på en öppen kunskapsarena, mobilitet och utan hinder för lärande. ERASMUS+ är ett program som hjälper till att uppnå dessa mål, varför förslaget från EU-kommissionen i den nya långtidsbudgeten 2021-2027 föreslås en fördubblad budget. Vidare finns ett nytt inslag i förslaget – ”European Universities” som fått mycket uppmärksamhet och som kommer att vara bottom-up orienterat, utmaningsdriven och tvärvetenskaplig, och med ett tydligt fokus på utbildning.

Inom det nya Horizon Europe kommer det att vara bredare fokus, inte bara forskning utan också mycket innovation presenterade Johan Stierna, RISE, General Direktorat RTD (forskning och innovation). Mycket fokus kommer att vara på våra stora samtida samhällsutmaningar och lösningar för dem. Europeiska innovations rådet skall verka för att behålla och utveckla idéer inom Europa, och att undvika att de köps upp av riskkapitalföretag från andra kontinenter.

Thomas Jörgensen, senior policy koordinator på European University Association, påpekade att lärosätena inte bara behöver ägna sig åt att främja traditionell industriell tillväxt, det går att tjäna pengar och samtidigt rädda världen. FN:s hållbarhetsmål har visat sig fungera ofta fungera som bra utgångspunkter för samarbete och strategiska prioriteringar. Det finns en trend att lärosätena lägger allt större vikt vid undervisning och lärande, och många reformer är på gång som sker i samarbete mellan olika lärosäten. Det finns breda utmaningar och många transformerande teknologier som lärosätena måste samarbeta med varandra för att klara av alla förändringar.  

Avslutningsvis sammanfattade en panel med Sophia Eriksson Waterschoot, Johan Stierna, Thomas Jørgensen, Professor Mats Viberg, rektor, Blekinge tekniska högskola, docent Håkan Pihl, rektor, Kristianstad högskola, docent Cecilia Christersson, studierektor, Malmö universitet, modererad av Sylvia Schwaag Serger, studierektor, Lunds universitet; att samarbetet inom Lärosäten Syd kommer att göra alla starkare genom sina kompletterande olikheter, och förhoppningen är att man kommer bli mindre isolerad, mer uppkopplad, få mer inflytande och deltagande i policyutvecklingen. Vidare finns en förhoppning om en integration mellan forskning och utbildning, och att forskningens betydelse för att fatta rätt policybeslut kommer att öka.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Kristina Jauhiainen Larsson

Skriv en kommentar