Lär dig mer om den lokala och regionala nivån i EU

Den 27 februari bjuder Kommunförbundet Skåne och Region Skåne in förtroendevalda och tjänstepersoner till en eftermiddag i Lund för en lärorik utbildning om den regionala och lokala nivån i EU.

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) påverkas ungefär 60 procent av kommunernas verksamhet av EU på något sätt. Vi har bjudit in SKL och Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier – att hålla i utbildningen.

Läs hela inbjudan till utbildning här, eller anmäl dig direkt här. Antalet platser är begränsade.

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har antagit ett EU-handslag med syfte att öka kunskapen bland politiker och tjänstepersoner samt visa på möjligheterna till lokalt inflytande på EU-beslut och lagstiftning. Denna utbildning är en del av EU-handslaget.

Publicerad:

Skriv en kommentar