Kroatien tar över ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd

Efter jul tar Kroatien över stafettpinnen från Finland som ordförande för Europeiska unionens råd. Kroatien kommer bland annat ta över förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget 2021-2027.

Ministerrådet eller Europeiska Unionens rådet är en av EU:s tre beslutsfattare där man förhandlar hur olika politikområden skall implementeras, efter att stats- och regeringscheferna beslutat om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar i Europeiska rådet.

Ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd är roterande och just nu innehar Finland ordförandeskapet, men efter jul tillfaller det Kroatien. Kroatien blev medlemmar i EU 2013, och det är första gången som de innehar ordförandeskapet.

Kroatien kommer att ta över förhandlingar som är utmanande som förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget, och detta är också en av kroaternas prioriteringar under sitt ordförandeskap att driva förhandlingarna i land trots låsningarna mellan medlemsländerna och Brexit. Andra prioriteringar är EU:s utvidgning och konferensen om Europas framtid. Konferensen skall syfta till att undersöka alternativ för hur det europeiska samarbetet skall se ut och förstärkas i framtiden. Konferensen är något som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen utlovat i sina politiska riktlinjer för kommissionens arbete under perioden 2019-2024 och man förväntar sig att närmare förslag om konferensens utformning kommer presenteras i början av nästa år.

Läs mer om det ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd här.

Publicerad:

Skriv en kommentar