Kommunförbundet Skånes nätverk för fastighetschefer på besök i Bryssel

Kommunförbundet Skåne har närmare 85 nätverk inom olika områden kopplade till kommunala verksamheter. Dessa nätverk erbjuds att ha nätverksträffar på vårt Brysselkontor, för kompetensutveckling inom den EU-finansiering som administreras i Bryssel. EU-finansieringen är uppdelad geografiskt och tematiskt. Den tematiska EU-finansieringen administreras i Bryssel, och kräver internationella partners.

Den 8-10 april var Kommunförbundet Skånes nätverk för Fastighetschefer i Bryssel.

Programmet den 8-9 april inkluderade besök på EU-kommissionen med presentation om EU:s historia och politik, ELENA (European Local Energy Assistance), och hållbar upphandling. Presentation av Kommunförbundet Skånes Brysselkontor om möjligheter inom de tematiska sektorsprogrammen, och hur Brysselkontoret kan arbeta och samarbeta med Kommunförbundets Skånes nätverk. Vidare presenterade Oslo stads Brysselkontor om Oslos energi och miljöarbete och Green Capital Award som tilldelades Oslo 2019. Vidare presenterades EU-initiativet Smart Cities av representant från EU-kommissionen, och offentlig upphandling av SKL, och möte och presentation med det Brysselbaserade nätverket ERRINs (European Regions Research and Innovation Network) arbetsgrupper – Smart Cities och Design and Creativity. Under eftermiddagen gavs även en presentation av projektet Calico – Care and Community, som är ett projekt i Bryssel finansierat av det tematiska sektorsprogrammet UIA (Urban Innovative Action). Dag två avslutades med ett gemensamt nätverksspecifikt diskussionsforum för fastighetscheferna då det var möjligt för bland annat erfarenhetsutbyten och fokus kring dagsaktuella frågor från nätverkets kommuner hemma i Skåne.

Dag tre utgjordes av ett stads-och utvecklingsprojekt som fätbesök. I Louvain la Neuve guidades gruppen och fick ta del av stadens utveckling genom deras projektutveckling. Via gemensamma diskussioner under dagen gavs information och rundvandring både i de äldsta och de nyaste delarna. Gruppen fick återgivet hur de arbetar med lokal, regional och nationell stadsplanering i Belgien.

Mer information och kontakt:

Jesper Bergnordh jesper.bergnordh@kfsk.se

Kristina Jauhiainen Larsson kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

Publicerad:

Sidansvarig

Kristina Jauhiainen Larsson

Skriv en kommentar