Kommunförbundet Skånes arbetsutskott på besök i Bryssel

Under tre dagar, den 17-19 mars, var Kommunförbundet Skånes arbetsutskott på besök i Bryssel. Under 2019 är följande områden prioriterade för Kommunförbundet Skåne och kommunerna: digitalisering, integration, klimatfrågor och energieffektivisering, civil beredskap och kriskommunikation. Därför fokuserade besök och föreläsningar på nulägesrapportering om digitalisering och energi, och finansiella möjligheter för kommunerna under besök hos EU-kommissionen. På agendan fanns också besök hos Sveriges ständiga representation till EU, med uppdateringar inom området digitalisering, och om nuläget i förhandlingarna från långtidsbudgeten. Besöket avslutades med ett möte med en representant från fackets gemensamma Brysselkontor (LO/TCO/Saco), som berättade om hur den Europeiska pelaren för Sociala rättigheter skulle kunna påverka den svenska arbetsmarknadsmodellen, och om hur diskussionerna går om dess påverkan på Sverige.

Publicerad:

Skriv en kommentar