Kommunförbundet Skåne startar nätverk för EU-ekonomer!

Kommunförbundet Skåne har tagit initiativ till att driva ett nytt nätverk för ekonomer som jobbar med EU-finansierade projekt i Skånes kommuner. Den 24 maj är det dags för ett uppstartsmöte med nätverket.

Under våren har Kommunförbundet Skåne identifierat ett behov om ett nätverk där ekonomer som arbetar med EU-finansierade projekt kan dela information, samarbeta och hjälpa varandra. Kommunförbundet Skåne har därför tagit initiativ till att driva ett nytt nätverk för att hjälpa ekonomer i Skånes kommuner med frågor som rör EU-finanseriade projekt. Nätverket ska utifrån ekonomernas behov fungera som en arena för utbyte kring erfarenheter och arbetsmetoder.

Ett första möte för att etablera syfte och ambition med nätverket kommer att hållas den 24 maj på Kommunförbundet Skåne i Lund. Under dagen kommer gruppen tillsammans arbeta fram vad nätverket ska arbeta med.

Målgrupp för nätverket och mötet är ekonomer på lokal nivå i Skåne som jobbar med EU-finansierade projekt. Varmt välkomna!

Anmälan till uppstartsmötet görs här senast den 18 maj.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar