Kommissionen har antagit en långsiktig vision för ett klimatneutralt Europa 2050-En ren jord åt alla

Den 28 november antog Kommissionen en strategisk vision om ett klimatneutralt Europa till 2050. I visionen ingår investeringar i tekniska lösningar, medborgarens egenmakt, anpassningar inom industripolitik, finans och forskning samtidigt som det inte får påverka den social rättvisa och därigenom säkerhetsställa en rättvis omställning. I samband med detta har högnivå panelen för minskat koldioxidutsläpp släppt sin slutgiltiga rapport med ett flertal rekommendationer.

Kommissionen har antagit en långsiktig vision om ett klimatneutralt Europa till 2050-en ren jord åt alla. Syftet med visionen är att visa på hur Europa kan vara ledande inom utvecklingen mot klimatneutralitet. Visionen innehåller element om att denna omställning som är ytterst viktig inte får ske på bekostnad av de europeiska medborgarna och att inga regioner får hamna efter i omställningen. Europa har redan visat upp de senaste åren att det går att minska utsläppen samtidigt som välstånd, lokala arbetstillfällen och förbättrad livskvalitet skapas. Att Europa blir klimatneutralt är viktigt för att Parisavtalet ska kunna efterlevas och för att vi ska kunna fortsätta leva säkert på vår planet då klimatet förändras utom vår kontroll.  

För att Europa ska kunna bli klimatneutrala till 2050 krävs ett arbete inom flertalet sektorer, transportsektorn är en där det finns en vision om att till 2050 ska transporterna inom EU ske fossilfritt. För att EU ska kunna ha fossilfria transporter krävs det att transportinfrastrukturerna utvecklas och digitalisering inom sektorn uppmuntras. Kommissionen har lyft sju strategiska områden som är viktigt för visionen: 

 • Energieffektivitet; 
 • Användning av förnybar energi;
 • Ren och uppkopplad mobilitet;  
 • Konkurrenskraftigt näringsliv och cirkulär ekonomi; 
 • Infrastruktur och sammanlänkningar; 
 • Bioekonomi och naturliga koldioxidsänkor; 
 • Infångning och lagring av koldioxid för att hantera återstående utsläpp. 

Kommissionens strategiska vision syftar till att uppmuntra, motivera och lyfta de alternativ som finns tillgängliga för alla aktörer och människor i Europa för att fortsätta arbetet mot ett klimatneutralt Europa 2050. Vill ni veta mer om visionen finner ni det här och vill ni läsa den längre versionen finns den här.  

Den slutliga rapporten från högnivå panelen för de europeiska minskade koldioxidutsläpps möjligheterna släpptes under november och är resultatet av två års arbete där experter inom området har mötts tio gånger och slutligen publicerat denna rapport. Experterna nämner i rapporten att den justerades i oktober efter att IPCC publicerade sin rapport om den globala uppvärmningen på 1,5 grader. Högnivå rapporten har ett flertal rekommendationer som EU bör ta till sig:  

 • Delta i tävlingen mot toppen i innovationer för koldioxidutsläpp, och söka efter nya alternativ. 
 • Prioritera lösningar med noll-koldioxid resultat och som har potential att utvecklas och distribueras inom 2050-tidsramen; 
 • Undersök och utveckla portföljer av noll-koldioxid teknologi, främja mångfald, och reducera risken av för tidiga och för riskfyllda val; 
 • Lyft system-nivå innovationer, främja sektoröverskridande, så att individuella element av minskat koldioxidutsläpp fungerar ihop i det hela stora;  
 • Fokusera investeringar i det högsta mervärdet av värdekedjor.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Carlsson

Skriv en kommentar