Kommande utlysningar och partnerskap inom barnrättsfrågor

EU-kommissionen har beslutat om prioriteringar för årets utlysningar inom sektorsprogrammet REC (Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap). För de som arbetar med barnrättsfrågor kommer det under året att öppna två utlysningar och finnas möjlighet att ingå i nätverk med europeiska partners. Utlysningarna eftersöker EU-projekt för unga migranter och omhändertagna barn.

Kommande utlysningar

Senare i år kommer en utlysning för att motverka och bekämpa könsrelaterat våld och våld mot barn att öppna för ansökan. Ett av de prioriterade områdena inom denna utlysning berör koordinering och anpassning av stöd till barn och unga migranter och flyktingar som blivit utsatta för sexuellt och könsrelaterat våld. Syftet med utlysningen är att stärka existerande verksamheter samt verka kapacitetsbyggande och inkluderande gentemot migranter. Utlysningen är beräknad att öppna under tredje kvartalet 2017.

Därutöver kommer en utlysning för kapacitetsbyggande inom barnrättsfrågor att öppna inom kort. Utlysningen är till för EU-projekt som stödjer yrkesverksamma och verksamheter inom områdena barnrättsfrågor och omhändertagandet av barn. Syftet är att etablera ett arbetssätt för att stödja de barn som är placerade utanför hemmet men i ett skede att lämna denna placering på grund av ålder eller andra omständigheter. På så vis förväntas dessa barn bli bättre rustade för framtiden, ges ett stödjande nätverk och förhindra att dessa barn och unga ”faller mellan stolarna”.

Utlysningarna vänder sig till både offentliga och privata aktörer, men minst en offentlig aktör per deltagande land måste ingå i EU-projektet. Det finns även krav på att EU-projektet ska innefatta minst två parter, på så vis måste minst en aktör utöver projektägaren vara delaktig. Däremot finns det inga krav på om denna ska vara en nationell eller internationell partner.

Partnerskap

Det finns även möjlighet att ingå i fyraåriga partnerskapsavtal tillsammans med andra europeiska aktörer. Partnerskapen är öppna för privata organisationer utan vinstsyfte. För organisationer som arbetar med barnrättsfrågor kommer två partnerskaps ramavtal att etableras i år: ett för förespråkande av barnrättsfrågor och ett annat för förebyggande av våld mot barn, unga, kvinnor och andra riskgrupper.

I ett första skede kommer EU-kommissionen att välja nya partnerskap för fyraårsperioden 2018–2021. Vid intresse av att delta ansök senast den 16 maj 2017.

Mer information och de olika partnerskapen inom REC hittar ni på EU-kommissionens hemsida

Mer information om de kommande utlysningarna inom REC-programmet hittar ni här

Publicerad:

Sidansvarig

Malin Olsson

Skriv en kommentar