Kommande EU-kurser hösten 2017

Under hösten 2017 anordnar Kommunförbundet Skåne två kurser med fokus på ekonomi och utveckling av EU-projekt.

Det första utbildningstillfället äger rum den 17 oktober. Kursen Ekonomi i ansökning och drift av EU-projekt har som målsättning att skapa en trygghet i att hantera ekonomiska frågor inom ramen för både ansökningar och själva projektdriften. Vi lägger stor vikt vid hantering av kostnader; metoder för beräkning, Hur säkerställer vi att en kostnad blir godkänd?, Vad gäller för personal, resor och konsulter? Vi berör också olika aktörer, deras roller och hur relationen mellan dessa regleras. Om ni har några frågor om detta utbildningstillfälle får ni gärna kontakta vår kursverksamhet eller oss på verksamheten för EU & internationellt.

Det andra utbildningstillfället äger rum den 12 december. EU-projekt 3.0 – optimal användning av EU-finansiering. Kommuner och regioner förbättrar kontinuerligt sin användning av EU-projekt som ett verktyg i utvecklingsarbetet. Hur tar vi nästa steg för att använda EU-finansiering optimalt? Kan EU-projekt bli en del av den kommunala utvecklingsvardagen?

EU-projekt 3.0 bygger på två principer:
• Alla projektidéer som utvecklas vidare måste vara visionsbaserade och relevanta för organisationen för att bli lyckade EU-projekt
• Maximal nytta för den egna organisationen uppnås genom att projekten utvecklas med utgångspunkt i förutsättningarna för implementation av projektresultaten och inom det optimala EU-programmet

För mer information, EU-projekt 3.0

Publicerad:

Skriv en kommentar