Investeringsplan för Gröna given

Den europeiska gröna given beskriver EU:s mål om ett klimatneutralt samhälle 2050 och är ett åtgärdspaket som ska bidra till att näringsliv och medborgare deltar i en hållbar grön omställning, och för att göra det möjligt att uppnå målen inom den Gröna given har EU-kommissionen presenterat en investeringsplan – European Green Deal Investment Plan (EGDIP). Den innehåller 10 000 miljarder kronor i hållbara investeringar som EU-kommissionen vill fördela under en sjuårsperiod.

Den gröna given innehåller både åtgärder och en färdplan och fram tom den 6 februari kan du tycka till om färdplanen för klimatlagen. Åtgärderna innefattar både mål för utsläppsminskningar, investeringar i forskning och innovation och värnande av den biologiska mångfalden.

Viktig i den gröna given är att omställningen skall vara rättvis och att ingen skall lämnas utanför, vare sig region eller människor. För att uppnå finns det i investeringsplanen den ”rättvisa omställningsmekanismen”. För den finns 100 miljarder euro öronmärkta för de regioner och människor som kommer att bli mest utsatta under omställningsarbetet, framförallt har man identifierat anställda inom olje- och kolindustrin som kan bli särskilt utsatta när ekonomin ställs om.

EGDIP har tre huvudprioriteringar:

  • Öka finansieringen för omställningen genom EU:s långtidsbudget och tillhörande instrument, särskilt InvestEU,
  • Skapa ett ramverk för offentlig sektor och privata investerare att investera hållbart,
  • Ge stöd till offentliga förvaltningar att identifiera, strukturera och genomföra hållbara projekt.

Källorna till investeringsplanen planeras komma från EU-budgeten (503 mdr euro), offentliga och privata investeringar (279 mdr euro), EUs system för handel med utsläppsrätter (25 mdr euro), och nationell med finasiering (114 mdr euro).

Publicerad:

Skriv en kommentar