Interreg ÖKS – samtliga insatsområden hålls öppna för utlysning 2019:2

Klart utgångsläge inför höstens ansökningsrunda. Alla insatsområden hålls öppna, liksom möjligheterna att söka projekt oavsett geografiskt område. Däremot är det få medel kvar inom insatsområde Innovation och i potten för norska IR-medel. Så ser förutsättningarna ut inför höstens ansökningsomgång.

Sedan Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks beslutsfattare i Övervakningskommittén sammanträtt står det klart att programmet godkänner 8 av de projekt som inkom med ansökningar under årets första ansökningsomgång.

Därmed är förutsättningarna för årets andra ansökningsomgång, 9 augusti – 13 september, klara. Totalt återstår cirka 26 miljoner av de ursprungliga 127,6 miljoner euro som programmet startade med. Hälften, 13 miljoner euro, finns i potten för Grön ekonomi, medan 8 miljoner euro återstår inom Transport och 5 miljoner euro i insatsområdet Sysselsättning.

För mer information besök Interreg ÖKS hemsida

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar