Interreg ÖKS arrangerar event om gränspendling

Den 1 februari anordnar Interreg ÖKS ett event i Roskilde med fokus på en gränsöverskridande arbetsmarknad och ökad gränspendling. Området kring Öresund, Kattegatt och Skagerack kan bättre ta hand om sin arbetskraft och sina entreprenörer, och för att möjliggöra fler gränsöverskridande arbetstillfällen behöver arbetstillfällena synas över gränserna.

Eventet är riktat till personer som arbetar med sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor, och är intresserade av möjligheter med gränsöverskridande arbetsmarknader. Under en heldag kommer man som kommun, organisation eller företag kunna får mer information och inspiration om hur man kan söka finansiering till projekt med fokus på att öka antalet gränspendlare. Under dagen kommer även aktiva gränspendlarprojekt presentera sitt arbete i frågan, och det kommer även finnas möjligheter till rådgivningsmöten med sekretariaten.

För mer information och anmälan, se Interreg ÖKS.

Publicerad:

Skriv en kommentar