Innovativt vattenprojekt söker kommunal partner

Ett italienskt företag söker kommunala aktörer till ett vattenprojekt inom Horisont2020. Företaget ämnar utveckla innovativ teknik för att bevaka vattenflödet och potentiella risker i vattenhanteringen och skickar informationen till användarens smartphone, surfplatta eller dator.

En italiensk SME (små- eller medelstora företag) har utvecklat ett övervakningssystem som ger detaljerad information om meteorologiska hydrauliska förhållanden och markförhållanden. Syftet är att ge bästa möjliga förutsättningar för att hantera flödet av vatten och därmed bedöma potentiella risksituationer.

Företaget söker kommunala aktörer inom vattenförsörjning som hanterar översvämningsrisker. Partnerskapet innebär att kommunen blir intressenter i projektet och potentiella slutanvändare av innovationen. Även universitet eller forskningscenter kan ansöka om partnerskap i EU-projektet.

Ansökan är tänkt att skickas in till Horisont2020-utlysningen SMEInst-11-2016-2017: ”Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials” som stänger den 3 maj. Mer information om utlysningen finns här .

Anmäl intresse till det italienska företaget senast den 14 april 2017.

Mer information hittar ni i partnersöket. Kontakta Kommunförbundet Skåne (johanna.haward@kfsk.se) för kontaktuppgifter.

Publicerad:

Sidansvarig

Malin Olsson

Skriv en kommentar