Informationsseminarium Horisont 2020

Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne med finansiering från Energimyndigheten höll ett informationsseminarium om EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 (H2020) med fokus på finansiering för mindre organisationer. Johanna Haward från Kommunförbundet Skåne gav en introduktion till H2020 och Horizon Europe. Vinnova var även på plats, där Esa Stenberg och Mikael Sundh informerade om utlysningar kopplade till energi- och transportområdet. Deltagarna fick även veta mer om projektet FAB-MOVE som Malmö FF deltagit i. Johan Alling från Malmö Universitet berättade om möjligheterna att samverka med universiteten och Andreas Englund från IVL berättade om EUSME H2020 och deras stöd till små och medelstora företag.

Den 9 april höll Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne med stöd från Energimyndigheten ett informationsseminarium om finansieringsmöjligheterna för mindre organisationer inom H2020. H2020 Informationsseminariet tog upp hur mindre organisationer på bästa sätt kan söka finansiering från H2020. Seminariet inleddes av Johanna Haward, EU-samordnare Kommunförbundet Skåne, som berättade om vad H2020 är, och om det nya programmet Horizon Europe som ersätter H2020 i den nya programperioden 2021–2027.

 

Esa Stenberg och Mikael Sundh från Vinnova berättade mer om möjligheterna för mindre organisationer att söka finansiering inom områdena energi och transport. Esa och Mikael poängterade under sina presentationer att mindre organisationer ska ta tillvara på möjligheten att större och tunga organisationer har mycket erfarenhet när det kommer till H2020. Mindre organisationer kan på detta sätt ingå i deras konsortium då de stora organisationerna har det huvudsakliga ansvaret vid projektansökan. Vinnova är en annan möjlighet för mindre organisationer då de kan ge guidning och hjälp vid ansökningar till H2020 projekt.

Hur vet man om man har en innovation? Var en fråga som dök upp under seminariet som Esa och Mikael besvarade: det är en innovation om det går att koppla det till den aktuella utlysningen, samt att undersöka vilken konkurrens det finns inom området och har vi lösningen?  Det är hård konkurrens inom H2020 och nyckeln för att beviljas ett projekt är att lämna in en bra ansökan. Lämna inte in en ansökan om ni inte är säkra på den. Sök partnerskap och ge er inte in som leadpartner i ett H2020 projekt.

 

 

 

 
Karin Heri från Malmö FF berättade om deras deltagande i projektet FAB-MOVE som var ett projekt med fokus på erfarenhetsutbyte. De som deltog i projekt var aktörer som arbetar med socialt entreprenörskap och forskare. Karin berättade även för de övriga deltagarna att det var värt att delta i ett H2020 projekt även om deras erfarenhet varit delad under projektets gång. Det är inga problem för mindre organisationer att delta i H2020 projekt enligt Karin, då större organisationer och erfarna partners i projektkonsortiet finns med som ett stöd på vägen som man får ta hjälp av.

Johan Alling från Malmö Universitet berättade om Malmö Universitets erfarenheter med H2020 projekt. Universitet och högskolor har oftast väldigt mycket erfarenhet när det kommer till projekt är något som Johan lyfter. Att Universitet och högskolor har denna erfarenheten är en möjlighet för mindre aktörer som vill ge sig in i ett H2020 projekt genom samarbeten med akademin. Johan uppmuntrade deltagarna att läsa och kolla upp projektansökningar då alla som skickat in en ansökan får en väldigt bra utvärderingsrapport.

Andreas Engqvist från IVL- EUSME SUPPORT 2020 berättade om de olika möjligheterna och finansieringen som finns för små och medelstora företag. Det finns fyra finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Den första är samarbetsprojekt inom forskning och utveckling, vilket är en del av Eurostars. Projekt inom samarbete för uppskalning och tillväxt kan sökas genom Fast Track to Innovation är ett instrument. Instrumentet SME Instrument Phase 1 är för projekt som vill stärka affärsplanen medan Instrumentet SME Instrument Phase 2 syftar till att gå från koncept till marknaden.

Andreas poängterade även att när det kommer till vad som är innovativt så ska man tänka att här handlar det om de som är bäst i Europa. EUSME 2020 är ett stöd till företag som ansöker om finansiering och får granska ansökan och ge kommentarer, men de får inte hjälpa till med själva ansökan. Andreas likt tidigare talare lyfter att man lär sig väldigt mycket genom att titta på andras ansökningar.

En sak som lyftes är att har man en idé till ett projekt, men man är osäker på ifall det är möjligt att genomföra det eller inte. Sök nationell finansiering först, för kan man inte få finansiering från den nationella nivån, får man inte finansingering från EU-nivån då ansökan med största sannolikhet inte kommer beviljas. Så testa att söka nationell finansiering först, för att sedan söka EU-finansiering. Att ingå i ett konsortium är vägen för mindre aktörer och organisationer att delta i H2020 projekt, därför är det otroligt viktigt att nätverka och hitta partners.

Publicerad:

Skriv en kommentar