Fyllda dagar med digitalisering i fokus när IT-cheferna besöker Bryssel

Den 10–11 april var Kommunförbundet Skånes nätverk för IT-chefer i Skånes kommuner på besök i Bryssel. Under två dagar följde nätverket ett program om digitalisering, specialdesignat av Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. I programmet ingick bland annat ett besök hos kommissionär Andrus Ansips kabinett, samt möjligheten att utforska framtida finansieringsmöjligheter och att knyta nya internationella kontakter.

Det blev både intensiva och spännande dagar när Kommunförbundet Skånes nätverk för IT-chefer var på besök i Bryssel. Utifrån ett specialdesignat program av Kommunförbundet Skånes Brysselkontor fylldes dagarna med besök och möten med fokus på digitalisering – ett passande tema då IT-chefernas besök sammanföll med EU-kommissionens Digital Day 2018 den 10 april.

Kristina Jauhiainen Larsson, Brysselsamordnare på Kommunförbundet Skåne, berättar om Europaparlamentet som vi ser i bakgrunden.

Den digitala inre marknaden är ett av EU-kommissionens tio prioriterade områden mellan 2014–2020. Internet och den digitala tekniken håller idag på att förändra världen, samtidigt har kommissionen identifierat att det finns för många hinder som bromsar utvecklingen på EU:s digitala inre marknad. Genom att anpassa marknaden till den digitala eran skulle EU:s ekonomi kunna växa med 415 miljarder per år. Under tisdagen den 10 april besökte vi kommissionär Andrus Ansips kabinett som ansvarar för den digitala inre marknaden. Vi träffade Maximilian Strotmann som berättade om Ansips arbete för den digitala inre marknaden, där citatet ”regulate the regulation away” kan anses fånga kommissionens arbete ganska väl. Genom regleringar från EU-kommissionen har vi nyligen sett konkreta resultat som fri roaming inom EU, portabilitet och en kommande reglering mot geoblocking online.

Maximilian Strotmann lyfte också att Brexit innebär att EU förlorar det medlemsland som tidigare varit drivande inom digitala frågor. Han tryckte därför på att länder som Sverige, som kommit långt i digitaliseringen, nu behöver ta en ledande roll inom dessa frågor. Under besöket på Sveriges ständiga representation vid EU dagen därpå lyfte även Magnus Norman (industri- och kommunikationsråd) att det kommer uppstå ett vakuum inom digitaliseringsfrågan efter Brexit, ett vakuum som Sverige borde fylla. Han menade även att strålkastarna på digitala frågor har varit starka under Jean-Claude Junckers tid som ordförande för EU-kommissionen (2014–2020) – något som intensifierats av Brexit, då digitaliseringsarbetet ger konkreta exempel som visar på mervärdet med EU-samarbetet.

Nätverket för IT-chefer i Skånes kommuner på väg in i EU-kommissionens byggnad för ett besök hos Andrus Ansips kabinett.

Under Brysselbesöket fick IT-cheferna även träffa representanter från det Brysselbaserade nätverket ERRIN och dess arbetsgrupp för ICT. ERRIN:s mål är att ge lokala och regionala aktörer en röst i Bryssel genom att skapa partnerskap samt möjlighet att hitta partners, nätverksmöjligheter och konsortium för projekt. Kommunförbundet Skånes medlemskap i ERRIN medför att dess medlemmar, Skånes kommuner, också får tillgång till de tjänster ERRIN erbjuder.

Besöket erbjöd också möjligheten att träffa framtida potentiella partners. Exempelvis lyssnade vi till Eddy van der Stock, styrelseordförande i V-ICT-OR – en ideell organisation i den flamländska regionen i Belgien som arbetar med digitala frågor.

Är ni intresserade av att göra ett studiebesök i Bryssel? Kommunförbundet Skåne hjälper er gärna att planera besöket och boka ett program som formas utefter era önskemål, syften och behov. Kontakta vår samordnare för Brysselkontoret Kristina Jauhiainen Larsson för frågor och mer information: kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar