Framför din åsikt till EU:s framtida långtidsbudget

EU-kommissionen förväntas lägga fram förslag om en ny sjuårig flerårsbudget i maj 2018, och i samband med detta öppnar kommissionen upp en rad olika samrådsprocesser. Tanken med processerna är att samla erfarenheter och åsikter om aktuella EU-frågor, samt att ta reda på vad olika aktörer anser vara viktigt för att få ut så mycket som möjligt av EU:s budget. Nu har bland annat samrådet om framtida Sammahållningspolitiken öppnat.

Samråd om EU-fonder på det sammanhållningspolitiska området är riktat till samtliga som är intresserade av sammanhållningspolitik: exempelvis nationella, regionala och lokala myndigheter, akademiska institutioner men också privatpersoner. Sista dagen att skicka in dina åsikter är 8 mars. Läs mer om samrådet här.

EU-kommissionen har även öppnat samråd om EU-finansieringen på områdena strategisk infrastruktur, värderingar och rörlighet, FoI, migration och säkerhet. Samtliga samråd stänger den 8 mars. Du hittar de olika samråden här.

Publicerad:

Skriv en kommentar