FN-organet UNOPS öppnar nytt globalt innovationscenter i Lund

Den 21 oktober inrättades ett nytt globalt innovationscenter i Lund av FN-organet UNOPS (United Nations Office for Project Services). Centret är tänkt att bidra till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, och således till Agenda 2030. Innovationscentret i Lund är ett av 17 kommande globala innovationscenter under UNOPS regi.

UNOPS tredje globala innovationscenter invigdes den 21 oktober på Ideon Science Park i Lund. Innovationscentret delfinansieras av Utrikesdepartementet med stöd av Näringsdepartementet, och är ett av 17 kommande globala innovationscenter under FN-organet UNOPS. Att centret delfinansieras av Utrikesdepartementet är ett resultat av den svenska regeringens breda satsning på innovation under föregående mandatperiod, samt målet att innovation ska genomsyra svensk politik som helhet. Sedan tidigare har innovationscenter under UNOPS regi öppnats i både Kina och Antigua.

De globala innovationscentren är tänkt att främst fokusera på att identifiera nya innovativa lösningar från unga innovativa företag och uppfinnare runt om i välden. Centren ska bidra till att utveckla idéer och entreprenörer så att de så småningom kan bli aktuella för FN-upphandlingar. Centret i Lund ska vidare, förutom att stödja enskilda företag och uppfinnare även bistå med modeller, diverse kunskap och stöd till de utvecklingsländer som själv bygger upp sina egna innovationssystem. Med hjälp av FN:s kontakter runtom i världen ska innovationscentret alltså ringa in konkreta problem som kräver innovativa lösningar, och så småningom hitta entreprenörer och nystartade företag som kan åta sig utmaningarna.

Än så längre har innovationscentret endast tre medarbetare som senare ska utökas till nio. Tanken är dock att samarbeta med andra innovativa företag och aktörer, och elektronikföretaget Sony är det första som visat intresse.

Enligt Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, är ett globalt innovationscenter i Lund väldigt positivt både för Lund själv men även för Sverige som helhet. Via innovationscentret får framförallt små och medelstora företag tillgång till internationella samarbeten och således möjlighet att leverera lösningar i FN:s upphandlingar. Detta skapar vidare nya affärsmöjligheter för svenska företag med strakt hållbarhetsfokus.

Innovationscentret i Lund är enligt det svenska regeringskansliet ytterligare ett exempel på hur den svenska regeringen kan förstärka effekterna av svenskt bestånd genom att stärka synergierna (samarbetet) mellan svenskt bistånd och svensk innovation. Innovationscentret kommer dessutom att bidra positivt till exportstrategins mål om ökat utbyte med internationella organisationer.

Näringsminister Ibrahim Baylan är ett av två ansvariga statsråd (andra är Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete) för etableringen av innovationscentret. Baylan har tidigare kommenterat att han ser mycket positivt på att UNOPS har identifierat Sverige och Lund som attraktiva platser för innovation och entreprenörskap. Genom etableringen av innovationscentret kan Sveriges världsledande innovationsförmåga enligt Baylan fortsätta bidra till att lösa de globala utmaningar som adresseras i Agenda 2030 och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften. Både Ibrahim Baylan och Peter Eriksson var på plats i Lund den 21 oktober vid invigningen av innovationscentret.

På regeringskansliets hemsida kan ni läsa mer om UNOPS globala innovationscenter i Lund.

Publicerad:

Sidansvarig

Ellinor Ekholm

Skriv en kommentar