Finska ordförandeskapets förslag till långtidsbudget

Den 2 december presenterade det finska ordförandeskapet sitt förslag till kommande långtidsbudgeten 2021-2027. Klimatåtgärder, forskning och innovation samt migration är några av de områden som ordförandeskapet satsar på i budgetförslaget. Förslaget kommer att förhandlas under det Europeiska rådets möte den 12-13 december.

Måndagen den 2 december presenterade det finska ordförandeskapet ett 51 sidor långt budgetförslag för långtidsbudgeten 2021–2027, inkluderat föreslagna siffror för varje budgetområde. Enligt budgetförslaget så satsar det finska ordförandeskapet på unionens prioriteringar för kommande programperiod, såsom klimatåtgärder, forskning och innovation samt migrationshantering. Budgetförslaget från det finska ordförandeskapet uppgår till sammanlagt 1087 miljarder euro för sju år, vilket motsvarar 1.07% av EU-ländernas bruttonationalinkomst (BNI).

Det finska ordförandeskapets budgetförslag hamnar således under den Europeiska kommissionens och parlamentets ambition. Jämfört med kommissionens förslag som lades fram i maj 2018 där man föreslog en budget på 1,114 % BNI, minskar den totala budgetstorleken enligt det finska förslaget med totalt 47 miljarder euro – vilket kan ses som en kraftfull nick till den allians med fem länder som alla kräver en minskad budget. EU-parlamentets budgetförslag hamnade på 1,30% BNI.

Tyskland, Nederländerna, Danmark, Sverige och Österrike tillhör den allians som vill minska de totala utgifterna till cirka 1% av unionens BNI. De hävdar att budgeten måste krympa ytterligare med tanke på att EU kommer att bli mindre efter Storbritanniens planerade exit. Rådets förslag hamnar således mellan kommissionens förslag och förslaget från den allians som vill ha en minskad budget.

Det finska ordförandeskapet uppger i förslaget att minst 25% av den totala budgeten är avsedd för kampen mot klimatförändringar.

Förslaget kommer att förhandlas under det Europeiska rådets möte den 12-13 december.

Publicerad:

Skriv en kommentar