EU:s stats och regeringschefer enades om Sibiuförklaringen

Under det europeiska rådets toppmöte den 9 maj enades EU:s stats och regeringschefer om Sibiuförklaringen vilket består av tio åtaganden vilka ska styra EU-institutionernas arbete under den kommande mandatperioden. Förklaringen slår bland annat fast att EU-samarbetet ska bli starkare, man ska värna om demokratin och man ska stå enat i en orolig omvärld.

Den 9 maj träffades EU:s stats och regeringschefer i den rumänska staden Sibiu för ett möte i det Europeiska rådet. Syftet med mötet var att ta fram prioriteringar och riktlinjer till de EU-institutioner som får ett nytt ledarskap under 2019. Ett tydligt resultat från mötet var Sibiuförklaringen vilket rådets ordförande Donald Tusk beskrev såhär:

-Vi bekräftar vår uppfattning att vi är starkare tillsammans i dagens oroliga och utmanande värld. Vi inser att vi som ledare har ett ansvar att göra vår union starkare och vår framtid ljusare, samtidigt som vi är medvetna om andra europeiska staters europeiska perspektiv.

I Sibiuförklaringen enades stats och regeringscheferna om att följa tio åtaganden som ska göra EU starkare. Man enades bland annat om att Europa ska stå enat i en orolig omvärld, man ska värna om demokratiska rättigheter, skapa en hållbar framtid och upprätthålla rättsstatens principer. I förklaringen förtydligades även att EU ska bli en starkare röst internationellt. I och med Sibiuförklaringen har alla medlemsländer förbundit sig att fortsätta samarbeta och hålla ihop under den kommande mandatperioden.

Du kan läsa hela Sibiuförklaringen här

Publicerad:

Skriv en kommentar