Europeiska regionkommittén lanserar politisk enkät för integrationsfrågor

Europiska regionkommittén vill se en ökad budget till asyl och integrationsfonden den kommande programperioden. Man har därför lanserat en enkät om integrationsfrågor för få en bättre bild av de problem som finns på lokal och regional nivå. De som kan delta i enkäten är region och lokalpolitiker.

Asyl och integration är en viktig fråga den Europeiska regionkommittén som vill se en tredubbling av EU:s Asyl och migrationsfond (AMIF). Man menar att EU-kommissionen lägger för stor vikt vid EU:s yttre gränser och glömmer bort de viktiga integrationsfrågorna inom EU.

För att belysa det regionala perspektivet och de problem som lokala politiker står inför, har man nu lanserat en enkät för att fånga upp dessa problem. Man vill via enkäten skapa ett forum där integrationsfrågor diskuteras av lokala politiker. Genom diskussion och erfarenhetsutbyte hoppas man ta fram bättre och gemensamma lösningar som i sin tur kan påverka inriktningen på EU:s integrationspolitik. Man vill även skapa ett positivt narrativ kring migration genom att visa på de fördelar som en bra integration kan ge regionerna.

Enkäten genomförs i samarbete med EU-kommissionen, AER (Assembly of European Regions), CEMR (Council of European Municipalities and Regions) och CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) samt Eurocities.

Offentliggörandet av enkätens resultat förväntas ske den 10 april 2019, och tanken är att det ska följas upp av konferenser och diskussioner inom integrationsområdet.

För att som regional- eller lokalpolitiker delta i enkäten, klicka på denna länk

Publicerad:

Skriv en kommentar