Europeiska havs- och fiskerifonden har publicerat tre nya utlysningar!

Tre utlysningar inom blå ekonomi inom europeiska havs- och fiskerifonden har nu publicerats. Utlysningarna har fokus på blå ekonomi, blå laboratorier och blå karriärer och har deadline 31 januari 2019.

Europeiska havs- och fiskerifonden har publicerat tre nya utlysningar med fokus på blå ekonomi, blå laboratorier och blå karriärer. De utmaningar som Kommission identifierat och som utlysningarna riktar sig mot är: 

  • A gap between the available skills of workers and the needs of the labour market; 
  • Diffuse research efforts in marine and maritime science hindering inter-disciplinary learning and slowing the progress of innovation; 
  • The existence of considerable funding gaps in scaling up promising projects from pilot to demonstration phase. 

Läs mer om utlysningarna för blå ekonomi här som har deadline den 31 januari 2019.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Carlsson

Skriv en kommentar