Europaparlamentets utfrågningar – det här har hänt

Den 30 september satte EU-parlamentets utfrågning av ordförande von der Leyens 26 nominerade kommissionärskandidater igång. Svenska Ylva Johansson har sedan tidigare blivit tilldelad portföljen för inrikesfrågor och godkändes efter en liten bakläxa som EU-kommissionär den 8 oktober. Den framtida kommissionens tre vice verkställande ordföranden godkändes under veckan också av EU-parlamentet. Även tre kommissionärskandidater har blivit nedröstade i parlamentet, något som innebär ett stort bakslag för ordförande von der Leyen. Parlamentet förväntas rösta om den nya kommissionen i helhet den 23 oktober, men fram till dess väntas flera utmaningar för von der Leyen.

Innan den nya EU-kommissionen kan tillträda den 1 november ordnar Europaparlamentet offentliga utfrågningar för att fastställa kommissionärernas lämplighet för jobbet. Detta innebär att varje kommissionärskandidat deltar i en livesänd, tre timmar lång utfrågning inför det utskott som hanterar de politikområden som kandidaten tilldelats. För svenska Ylva Johansson gäller utskottet Libe (Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor). Utfrågningarna påbörjades den 30 september.

Avslag för tre kandidater

Inför utfrågningarna hade Ungerns föreslagna kommissionär László Trócsányi, som var tänkt att ta hand om grannskapspolitik och utveckling, samt Rumäniens Rovana Plumb, som var nominerad som transportkommissionär redan stoppas två gånger från sina utfrågningar. Det var utskottet för rättsliga frågor som valde att sätta stopp för utfrågningarna, något som aldrig skett tidigare. Anledningen till detta ska vara att utskottet tror att de nominerade kandidaterna ska ha privata intressekonflikter som kan påverka deras position som eventuella EU-kommissionärer.

Beslutet innebär mer konkret, enligt kommissionens presstalesperson, att proceduren för att kunna bekräfta kommissionärerna nu är avbruten, och att valet nu ligger på ordförande Ursula von der Leyen hur man går vidare härnäst. Enligt källor till TT beräknas både en ny ungersk och rumänsk kandidat redan vara på gång.

EU-parlamentet har även ställt sig kritiskt till franska Sylvie Goulard som föreslås få ansvar för EU:s inre marknad. På förmiddagen den 10 oktober ställdes Goulards inför sin andra utfrågning, detta efter att EU-parlamentets inre marknadsutskott och industriutskott uttryckt missnöje över hennes skriftliga svar. Även denna utfrågning slutade illa för Goulard då hon röstades ned av utskottet. Mycket av kritiken riktad mot Goulard kom från European People’s Party (EPP). Det har även framkommit att vissa parlamentsledamöter misstänker att högerblocken genom att rösta ned Goulard ville hämnas på den franska presidenten Emmanuel Macron, detta för att han omintetgjorde EPP-gruppledaren Manfred Webers kampanj till ordförande för kommissionen tidigare i år.

Enligt Reuters kommenterade Macrons stab i ett uttalande att Sylvie Goulard har blivit föremål för ett politiskt spel som spiller över på hela kommissionen. Macron har även meddelat att han kommer tala med ordföranden von der Leyen, för att se till att Frankrike får behålla sin portfölj.

Nedröstningen av Goulard, som fick stöd av den liberala gruppen Renew Europe innebär att tre nominerade, alla med stöd av var och en av de tre största politiska blocken i parlamentet har misslyckats med att få bekräftelse.

Alla verkställande vice ordföranden godkända

Den 8 oktober godkändes von der Leyens tre verkställande vice ordföranden av EU-parlamentet. Dessa kommer ha en dubbel roll i att både agera verkställande vice ordförande för kommissionsledamöterna, samt ansvara för varsitt tilldelat område. De som från och med den 1 november kommer vara EU-kommissionens verkställande vice ordföranden är:

  • Nederländska Frans Timmerman: framtida verkställande vice ordförande för klimatfrågor och den så kallade European Green Deal. Timmerman kommer dessutom ansvara för EU:s klimatpolitik, detta med stöd från generaldirektoratet för klimatpolitik
  • Danska Margrethe Vestager: framtida digitaliseringsgeneral och kommer ansvara för ett ”EU rustat för den digitala tidsåldern”. Vestager kommer även i samarbete med generaldirektoratet för konkurrens ansvara för konkurrensfrågor.
  • Lettiska Valdis Dombrovskis: framtida verkställande vice ordförande för ”en ekonomi som fungerar för folket”. Dombrovskis tilldelas också posten som kommissionär med ansvar för finansiella tjänster, detta med stöd av generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapital.

Vad gäller Sverige

Vad gäller Sveriges del har Ylva Johansson av ordförande von der Leyen sedan tidigare blivit tilldelad portföljen för inrikesfrågor, där migration är det största fokuset. I von der Leyens uppdragsbrev till Johansson ombeds Johansson bland annat skapa en ny överenskommelse mellan medlemsländerna rörande ett nytt asylprogram; upprätta så kallade ”humanitära korridorer” för att underlätta för migranter att ta sig in i Europa på ett lagligt och säkert sätt; samt att på ett effektivt sätt arbeta för att stoppa terrorism. Ylva Johansson har tidigare varit minister i tre socialdemokratiska regeringar och var fram till sin nominering som EU-kommissionär arbetsmarknadsminister. I grunden är Johansson däremot lärare.

Efter EU-parlamentets utfrågning av Johansson den 1 oktober fick Johansson endast stöd av de liberala och socialdemokratiska grupperna, och godkändes vid första utfrågning således inte. Johansson ombedes efter utfrågningen skriftligt besvara ytterligare frågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Frågor som Johansson ombedes förtydliga innefattade bland annat sin vision för hur unionens migrations- och inresäkerhetspolitik ska formas, såväl som ett förtydliganden kring avtalen med Libyen och hur Johansson ska arbeta för att säkra mänskliga rättigheter i regionen.

Efter att ha fått en liten bakläxa godkände EU-parlamentet den 8 oktober Johansson som framtida EU-kommissionär för portföljen för inrikesfrågor. En klar majoritet av parlamentets partigrupper ska ha ställt sig bakom Johansson vid andra omröstningen.

EU-parlamentet väntas rösta om kommissionen som helhet om drygt två veckor (23 oktober) där det formellt kommer slås fast att Johansson får uppdraget som EU:s nästa migrations- och inrikeskommissionär. Om allt går som det ska så tillträder den nya EU-kommissionen med Ursula von der Leyen i spetsen den 1 november 2019.

Publicerad:

Skriv en kommentar