Europadagen firades med EU-projekt i Kristianstad

I Nordöstra Skåne firades Europadagen den 9 maj genom att uppmärksamma hur EU gör nytta i vardagen genom ett informations- och inspirationsseminarium kring EU-projekt.

Den 9 maj firas årligen Europadagen runt om i Europa till minne av Schumandeklarationen som 1950 föreslog ett enat Europa för att bevara fred och skapa välstånd. Något som senare blev grunden för Europeiska kol- och stålgemenskapen.  I år deltog Sverige för första gången i informationskampanjen Mitt Europa (Europe in my region) som anordnas i samband med Europadagen för att uppmärksamma den nytta EU gör i vardagen. Runt om i landet arrangerades omkring 100 olika event och i Skåne öppnade ett tjugotal aktörer upp dörrarna för att visa upp det mervärde som EU-projekten innebär. I Kristianstad samlade Kristianstad Kommun, Europa Direkt Hässleholm, EU-kontor Skåne Nordost och Region Skåne 15 stycken EU-projekt under en gemensam informations- och inspirationsdag.

Under dagen stod en varierande skara EU-projekt i Nordöstra Skåne i centrum. Erland Björklund berättade om hur han, tillsammans med 6 partners från fyra olika länder, i projektet Morpheus (Model Areas for Removal of Pharmaceuticals from the South Baltic) arbetar med den utmaning som föroreningar från läkemedelsrester utgör för Östersjöområdet. Frida Beijer, Perstorps kommun, berättade om arbetet med SIMS Perstorp (Samhällsinformation-Mötesplats-Språkcafé) ett förvaltningsövergripande integrationsprojekt som vill ge hjälp till självhjälp för kommunensinvånare och de som idag står utanför den. Under dagen närvarade även en rad olika EU-finansierade projekt som hjälper de som står långt från arbetsmarknaden att närma sig denna (Lärlingsakademin 2.0, Within, Within Kompetens samt Vägen in).

Panelsamtal om Förbättrad miljö. Från vänster i bild: Moderator Malin Wildt-Persson (Skåne Nordost), Kerstin Rietz (Länsstyrelsen skåne), Ludvig Einarsson (Europa Direkt Hässleholm/SBPIN), Lone Hylander (Interreg ÖKS), Anna Tibbelin (Energikontoret Skåne – Kommunförbundet Skåne), Erland Börklund (Högskolan Kristianstad, Morpheus).

För att belysa det goda miljöarbete som görs i Skåne med hjälp av EU-finansiering var Anna Tibbelin från Energikontoret Skåne på plats. Anna är projektledare för de två projekten Fossilbränslefira kommuner i södra och norra Skåne som arbetar mot strategin 100% Fossilbränslefritt Skåne år 2020. Anna Tibbelin deltog även i några av de panelsamtal som anordnades under Europadagen i Kristianstad. Under panelsamtalen diskuterades bland annat fördelar och utmaningar med att arbeta i EU-projekt, hur EU-projekt kan bidra till ökad sysselsättning, förbättrad miljö samt ökat deltagande.

Närvarande under dagen var även representanter från en del av de kontaktpunkter och förvaltande myndigheter som finns för EU:s fonder och program såsom INTERREG-programmen, Landsbygdsprogrammet och LEADER.

Mer information om de 15 EU-projekt och tre EU-fonder/myndigheter som deltog under dagen finns sammanfattat här.

Publicerad:

Sidansvarig

Malin Olsson

Skriv en kommentar