EU-projektet ELAINE höll slutkonferens i Bryssel under European Week of Regions and Cities

Mellan den 11 och 13 oktober höll ELAINE, ett EU-projekt med Skåne Nordost som projektledare, sin slutkonferens varav en av dagarna spenderades på Kommunförbundet Skånes kontor i Bryssel.

Under European Weeks of Regions and Cities hade Kommunförbundet Skåne besök från våra medlemmar i Skåne Nordost, som hade slutkonferens för sitt EU-projekt ELAINE (European Local Authorities Integration Network) som de har varit projektledare för. Projektet är finansierat av Europa för Medborgarna, och har partners i Storbritannien, Spanien, Danmark och Nederländerna, och projektets syfte är att utbyta erfarenheter och goda tillvägagångssätt i integrationsrelaterade frågor.

Projektet har tidigare arrangerat fem konferenser med teman såsom integration via entreprenörskap, integration genom sport och kulturella aktiviteter, integration genom offentlig och frivillig verksamhet, språk och integration, samt hälsa och integration. Slutkonferensens syfte var att sprida resultaten och skapa en dialog med EU-baserade organisationer och aktörer. ELAINE hade en heldag på Brysselkontoret, där representanter från bland annat EU-kommissionen och paraplyorganisationen för Europas sportföreningar berättade om deras arbete i integrationsfrågor. Under de tre dagarna besökte även projektdeltagarna Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen i Bryssel och Stockholmsregionens Europakontor.

I slutet av dagen på Kommunförbundets Brysselkontor anordnades även en workshop för projektdeltagarna, där de delade med sig av sina erfarenheter i projektet och deras syn på goda tillvägagångssätt. Workshopen genererade flera nya idéer för fortsatt samarbete, och förhoppningen är att deltagarna fortsätter samarbetet i ytterligare ett EU-projekt.

För mer information, se Skåne Nordosts EU-kontor

Publicerad:

Skriv en kommentar