EU och ett klimatneutralt Europa 2050

Den Europeiska Klimatbyråns nyligen publicerade rapport visar på att EU i dagsläget inte gör tillräckligt för att kunna uppnå målet för ett klimatneutralt Europa 2050.

För ungefär ett år sedan fattade man beslut om en ambitiös klimatpolitik och en strategi för ett Klimatneutralt Europa 2050. I dagsläget har endast tre EU-länder lagstiftat om klimatneutralitetsmålet: Sverige, Storbritannien och Frankrike. Men den Europeiska Klimatbyråns nyligen publicerade rapport visar på att EU i dagsläget inte gör tillräckligt för att kunna uppnå målet för ett klimatneutralt Europa 2050.

Kina och USA släpper ut mest växthusgaser, men EU kommer på tredje plast efter dem och samtidigt siktar EU-kommissionen på att den globala klimatomställningen skall ledas av EU genom energieffektivitet, förnybar energi och klimatmål för växthusutsläpp.

Enligt rapporten ser reduceringen till 2020 av växthusgaser ut att uppnås i Europa, men för samma mål för 2030 är det bara Portugal, Grekland och Sverige som beräknas hålla sig till sina utsläppsandelar.

Den tillträdande nya EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ser ett klimatneutralt Europa 2050 som ett mycket viktigt mål. För att bemöta dessa utmaningar har därför von der Leyen omorganiserat kommissionsportföljerna och tre viceordföranden skall ha ett mer övergripande och verkställande uppdrag: Frans Timmermans (Nederländerna) med ansvar för EU:s miljö och klimatarbete, Valdis Dombrovskis (Lettland) med ansvar för EU:s ekonomi, och Margrethe Vestagar (Danmark) med ansvar för konkurrens och den digitala omställningen i EU. Med dessa förändringar vill man uppnå större koordinering och förhoppningen är att man då skall kunna skapa större synergier och samlade krafttag.

Koldioxidneutralitet: målet är att uppnå nettoutsläpp på noll vilket uppnås genom att de globala utsläppen av växthusgaser vägs mot att motsvarande mängd koldioxid binds upp och absorberas av koldioxidsänkor. Koldioxidsänkor absorberar mer koldioxid än de släpper ut och de största naturliga är Haven, skogarna och jorden.

Parisavtalet: FN:s klimatpanel (IPCC) har slagit fast tröskeln 1,5 grader celsius som säker för att begränsa den globala uppvärmningen och uppnå koldioxidneutralitet 2050. Parisavtalet har undertecknats av 195 länder.

Klimatkompensation: System för att balansera är tex klimatkompenserande system som EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Publicerad:

Skriv en kommentar