Sök EU-medel för internationella samarbeten inom Europa för Medborgarna

EU-programmet Europa för medborgarna avser att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. EU-kommissionen vill genom programmet inspirera till reflektion kring EU:s historia och framtid. Europa för medborgarna är uppdelat i två programområden: Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och engagemang.

Det går nu att ansöka om bidrag inom de två programområdena Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och engagemang fram till den 1 mars. Bidraget kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer. För 2018 är den totala budgeten i hela Europa för Europa för Medborgarna runt 16,3 miljoner euro.

Programområdet Demokratisk delaktighet och engagemang är uppdelat i tre delar:

  • Vänortssamarbete (Två ansökningstillfällen. Sista ansökningsdag: 1 mars och 1 september 2018)
  • Nätverk av städer (Två ansökningstillfällen. Sista ansökningsdag: 1 mars och 1 september 2018)
  • Projekt för det civila samhället

Ansökan görs här.

För hjälp med er ansökan eller med att hitta internationella partners är ni välkomna att kontakta oss på verksamheten för EU och internationella frågor.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) stödjer också organisationer i ansökningsprocessen. Läs mer om programmet här.

Publicerad:

Skriv en kommentar