EU-kommissionens mandatperiod är utvärderad

European Parliamentary Research Service har nyligen publicerat sin utvärdering av EU-kommissionens mandatperiod. Rapportens slutsatser är blandade då kommissionen har lyckats i vissa frågor men även varit handlingsförlamade i andra. Rapporten lyfter även in de många kriser som kommissionen tvingats förhålla sig till, vilket påverkat deras mandatperiod.

Varje år släpper The European Parliamentary Research Service en rapport där man utvärderar kommissionens arbete under året. Eftersom detta är kommissionens sista år har man även utvärderat kommissionens mandatperiod och hur man lyckats med sina prioriterade områden. När kommissionen tillträdde 2014 valde man att arbeta efter 10 prioriterade områden som ska styra kommissionens mandatperiod. Tanken är att man enkelt ska kunna se resultaten och utvärdera dessa. Kommissionen med Jean-Claude Juncker som ordförande valde själva ut sina prioriteringar vilka var:

  1. Jobb, tillväxt och investeringar
  2. Den digitala inre marknaden
  3. Energiunionen och klimatpolitiken
  4. En fördjupad och mer rättvis inre marknad
  5. En djupare och mer rättvis monetär union
  6. En balanserad och progressiv handelspolitik för att möta globaliseringen
  7. Rättvisa och grundläggande rättigheter
  8. En europeisk agenda för migration
  9. En starkare global aktör
  10. Ett mer demokratiskt EU

Parlamentets rapport bedömer att kommissionen lyckats bra inom områdena handelspolitik och säkerhetspolitik, medan man lyckats mindre bra inom områdena migration, den inre marknaden och demokrati. Man gör även bedömningen att kommissionen saknade ambition och handlingskraft inom den digitala inre marknaden och den monetära unionen.

Rapporten tillägger samtidigt att dessa områden blivit nedprioriterade när kommissionen har tvingats svara på externa och inre utmaningar.  Exempel som lyfts fram är terroristattackerna 2015 vilka ökade fokuset på säkerheten inom EU. Samma år ökade flyktingströmmarna vilket påverkade både den nationella och europeiska politiken.  Även Brexit-omröstningen och USA:s presidentval 2016 gjorde att kommissionen fick tänka om i sina prioriteringar. Även unionens egna medlemsländer har gjort inskränkningar i sina rättsväsenden vilket även påverkat kommissionens arbete.

Rapporten vill samtidigt lyfta fram att två tredjedelar av kommissionens lagförslag har blivit antagna i ministerrådet och parlamentet. Kommissionen har tagit fram flest lagförslag för den inre marknaden, migration och ett mer demokratiskt Europa. Rapporten påpekar samtidigt att en tredjedel av kommissionens lagförslag inte har resulterat i en lagstiftning och en av tio förslag har blockerats eller dragits tillbaka.

Du kan läsa den fullständiga rapporten här

 

Publicerad:

Skriv en kommentar