EU-kommissionens arbetsprogram för 2018

Kommissionens arbetsprogram 2018: en agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU

EU-kommissionen lägger nu fram sina planer för att avsluta arbetet med ordförande Jean-Claude Junckers tio politiska prioriteringar, liksom flera långsiktiga initiativ för EU:s framtid. Den 24 oktober presenterades 2018 års arbetsprogram i Strasbourg.

Varje år antar EU-kommissionen ett arbetsprogram som innehåller planerade åtgärder inför det kommande året. Arbetsprogrammet ger allmänheten, rådet och Europaparlamentet information om nya initiativ och satsningar.

Årets arbetsprogram omfattar 26 nya initiativ och har två inriktningar. Det första riktade lagstiftningsåtgärder för att färdigställa arbetet inom prioriterade politikområden, som kommer att läggas fram senast i maj 2018 så att Europaparlamentet och rådet kan slutföra lagstiftningsarbetet före valet till Europaparlamentet i juni 2019. Arbetsprogrammet innehåller även ambitiösa åtgärder och initiativ som är mer långsiktiga, när det nya EU med 27 länder formar sin framtid för åren fram till 2025 och därefter. Förslagen återspeglar den diskussion som kommissionen inledde med sin vitbok om EU:s framtid och Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2017.

Mer information: 

Kommissionens arbetsprogram 2018 – Viktiga handlingar

Frågor och svar om kommissionens arbetsprogram 2018

 

Publicerad:

Sidansvarig

Johanna Haward

Skriv en kommentar