EU-kommissionen lägger fram en Brexit-beredskapsplan för Erasmus+

Tack vare Brexit är det just nu oklart vad som kommer hända med de tusentals studenter som studerar inom Erasmus+ programmet. Kommissionen har nu lagt fram en beredskapsplan för att säkra att programmets deltagare får slutföra sina program. Villkoret är dock att Storbritannien slutför sina finansiella åtaganden och fortsätter betala de slutliga EU-avgifterna för 2019 års budget.

Erasmus+ är ett stort utbildningsprogram där europeiska lärare och studenter ska få möjlighet att studera utomlands och öka sina gränsöverskridande erfarenheter. Idag studerar 14 000 européer i Storbritannien, medan 7000 britter studerar i andra delar av Europa. I och med Brexit är det nu oklart vad som kommer hända om Storbritannien lämnar unionen utan något avtal.  I värsta fall kan alla deltagare i programmet tvingas avbryta sina studier och snabbt flytta tillbaka till sina hemländer.

EU-kommissionen har därför lagt fram en beredskapsplan vilket kommer gälla om Storbritannien lämnar EU utan något avtal. Planen klargör att alla studenter som är verksamma inom programmet kommer få slutföra sina utbildningar och därefter flytta tillbaka till sina hemländer. Samtidigt finns det ett villkor som säger att programmet endast fortsätter om Storbritannien betalar in sina resterande EU-avgifter för 2019 år budget. Detta är ett sätt att få Storbritannien att slutföra sina finansiella åtaganden som man bundit sig till. Vid ett avtalslöst Brexit är det oklart om Storbritannien kommer slutföra sina finansiella åtaganden.

Kommissionens pressmeddelande kan du läsa här.

Publicerad:

Skriv en kommentar